Aroi Take Away As
Juridisk navn:  Aroi Take Away As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46947678
Vik 133 Storebøvegen 205 Fax:
5396 Vestre Vinnesvåg 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 913839706
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10.06.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,73%
Resultat  
  
89,22%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.172.000 3.058.000 3.080.000 1.896.000 72.000
Resultat: -11.000 -102.000 16.000 108.000 -30.000
Egenkapital: 30.000 30.000 46.000 30.000 36.000
Regnskap for Aroi Take Away As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.172.000 3.058.000 3.080.000 1.896.000 72.000
Driftskostnader -3.144.000 -3.147.000 -3.050.000 -1.771.000 -102.000
Driftsresultat 28.000 -90.000 31.000 126.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 18.000 0 0
Finanskostnader -39.000 -13.000 -32.000 -17.000 0
Finans -39.000 -13.000 -14.000 -17.000 0
Resultat før skatt -11.000 -102.000 16.000 108.000 -30.000
Skattekostnad -4.000 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -102.000 16.000 108.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 197.000 185.000 360.000 30.000 6.000
Sum omløpsmidler 442.000 539.000 273.000 480.000 30.000
Sum eiendeler 639.000 724.000 633.000 510.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 46.000 30.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 531.000 573.000 360.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 122.000 226.000 480.000 0
Sum gjeld og egenkapital 639.000 725.000 632.000 510.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.156.000 3.058.000 3.080.000 1.896.000 72.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.172.000 3.058.000 3.080.000 1.896.000 72.000
Varekostnad -859.000 -982.000 -900.000 -541.000 -23.000
Lønninger -1.597.000 -1.477.000 -1.508.000 -504.000 0
Avskrivning 0 -59.000 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -613.000 -642.000 -726.000 -73.000
Driftskostnader -3.144.000 -3.147.000 -3.050.000 -1.771.000 -102.000
Driftsresultat 28.000 -90.000 31.000 126.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 18.000 0 0
Finanskostnader -39.000 -13.000 -32.000 -17.000 0
Finans -39.000 -13.000 -14.000 -17.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -102.000 16.000 108.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 141.000 185.000 0 30.000 5.000
Driftsløsøre 56.000 0 0 0 1.000
Sum varige driftsmidler 197.000 185.000 0 30.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 360.000 0 0
Sum anleggsmidler 197.000 185.000 360.000 30.000 6.000
Varebeholdning 55.000 17.000 54.000 30.000 1.000
Kundefordringer 17.000 0 0 0 0
Andre fordringer 248.000 360.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 163.000 219.000 450.000 29.000
Sum omløpsmidler 442.000 539.000 273.000 480.000 30.000
Sum eiendeler 639.000 724.000 633.000 510.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 46.000 30.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 270.000 0
Sum langsiktig gjeld 531.000 573.000 360.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 0 79.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 122.000 147.000 210.000 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 122.000 226.000 480.000 0
Sum gjeld og egenkapital 639.000 725.000 632.000 510.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 364.000 417.000 47.000 0 30.000
Likviditetsgrad 1 5 4.4 1 1.0
Likviditetsgrad 2 5 4.3 1 1.0 0.0
Soliditet 4.7 4.1 7.3 5.9 100.0
Resultatgrad 0.9 -2.9 1 6.6 -40.3
Rentedekningsgrad 0.7 -6.9 1 7.4
Gjeldsgrad 20.3 23.2 12.7 16.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.4 -12.4 7.8 24.7 -80.6
Signatur
03.07.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.07.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Eivind VikStyreleder45
Kunsiree VikStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Eivind Vik50.0045
Kunsiree Vik50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00