Defineit As
Juridisk navn:  Defineit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Benedikts Vei 15A Benedikts Vei 15A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913861981
Aksjekapital: 223.319 NOK
Etableringsdato: 09.04.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 653.000
Resultat: -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Egenkapital: 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Regnskap for Defineit As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 653.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -670.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000 -10.000
Resultat før skatt -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Sum omløpsmidler 44.000 46.000 53.000 108.000 200.000
Sum eiendeler 249.000 251.000 258.000 263.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 39.000 39.000 63.000
Sum egenkapital 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 69.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 251.000 258.000 262.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 653.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -531.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -139.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -670.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 -8.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 0 -2.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -5.000 -23.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Sum anleggsmidler 205.000 205.000 205.000 155.000 155.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 21.000 21.000 21.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 25.000 32.000 87.000 183.000
Sum omløpsmidler 44.000 46.000 53.000 108.000 200.000
Sum eiendeler 249.000 251.000 258.000 263.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 39.000 39.000 63.000
Sum egenkapital 249.000 251.000 258.000 263.000 286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 52.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 69.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 251.000 258.000 262.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 46.000 53.000 108.000 131.000
Likviditetsgrad 1 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 2.9
Soliditet 1 1 1 1 80.6
Resultatgrad -2.8
Rentedekningsgrad -10.5 -13.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.8 -0.8 -1.9 -7.3
Signatur
21.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn BrunstadStyreleder59
Lena Ulrika StarkenbergStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Brunstad100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00