Rmg Gjenvinning As
Juridisk navn:  Rmg Gjenvinning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91169123
Marklandsveien 128 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 913907787
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 15.06.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54,09%
Resultat  
  
1317,44%
Egenkapital  
  
451,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Resultat: 1.219.000 86.000 67.000 171.000 -62.000
Egenkapital: 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Regnskap for Rmg Gjenvinning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Driftskostnader -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000 -123.000
Driftsresultat 1.226.000 105.000 69.000 171.000 -62.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -2.000 0 0
Finans -7.000 -20.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 1.219.000 86.000 67.000 171.000 -62.000
Skattekostnad -268.000 -36.000 -16.000 -28.000 0
Årsresultat 952.000 50.000 51.000 143.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000 94.000
Sum eiendeler 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 181.000 131.000 81.000 -62.000
Sum egenkapital 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 113.000 168.000 11.000 858.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.270.000 11.993.000 9.164.000 3.253.000 61.000
Andre inntekter 252.000 36.000 0 172.000 0
Driftsinntekter 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000 61.000
Varekostnad -1.772.000 -9.757.000 -7.073.000 -2.005.000 -39.000
Lønninger -1.400.000 -1.129.000 -1.211.000 -477.000 0
Avskrivning -164.000 -116.000 -91.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -959.000 -921.000 -720.000 -719.000 -84.000
Driftskostnader -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000 -123.000
Driftsresultat 1.226.000 105.000 69.000 171.000 -62.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -21.000 -2.000 0 0
Finans -7.000 -20.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 952.000 50.000 51.000 143.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 589.000 624.000 660.000 695.000 80.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 293.000 236.000 13.000 216.000 42.000
Sum varige driftsmidler 1.051.000 985.000 849.000 912.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 18.000 18.000 69.000 0
Sum anleggsmidler 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000 122.000
Varebeholdning 175.000 400.000 0 0 0
Kundefordringer 1.229.000 1.672.000 184.000 576.000 25.000
Andre fordringer 302.000 197.000 76.000 0 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 2.401.000 672.000 86.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000 94.000
Sum eiendeler 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000 216.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 181.000 131.000 81.000 -62.000
Sum egenkapital 1.163.000 211.000 161.000 111.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 11.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 113.000 168.000 11.000 858.000 0
Leverandørgjeld 134.000 3.919.000 -247.000 281.000 15.000
Betalbar skatt 263.000 47.000 21.000 12.000 0
Skyldig offentlige avgifter 273.000 135.000 638.000 79.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 943.000 1.192.000 1.214.000 303.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 -623.000 -694.000 -12.000 -154.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.6 1.0 0.4
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.6 1.0 0.4
Soliditet 40.3 3.7 9 6.8 -14.8
Resultatgrad 22.2 0.9 0.8 5.0 -101.6
Rentedekningsgrad 175.1 5 34.5
Gjeldsgrad 1.5 25.9 10.2 13.8 -7.8
Total kapitalrentabilitet 42.4 1.9 3.8 10.4 -28.7
Signatur
07.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arnold Tor MidthunStyreleder62
Tor Anders AndersenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arnold Tor Midthun100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00