Dirdal Og Sønner As
Juridisk navn:  Dirdal Og Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99551381
Øvre Hellandsveien 8 Øvre Hellandsveien 8 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 914101700
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.08.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,5%
Resultat  
  
263,33%
Egenkapital  
  
104,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.048.000 1.133.000 933.000 1.419.000 690.000
Resultat: 147.000 -90.000 -154.000 81.000 16.000
Egenkapital: 7.000 -141.000 -51.000 93.000 34.000
Regnskap for Dirdal Og Sønner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.048.000 1.133.000 933.000 1.419.000 690.000
Driftskostnader -900.000 -1.208.000 -1.087.000 -1.331.000 -674.000
Driftsresultat 147.000 -75.000 -154.000 88.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -14.000 0 -7.000 0
Finans 0 -14.000 0 -7.000 0
Resultat før skatt 147.000 -90.000 -154.000 81.000 16.000
Skattekostnad 0 0 9.000 -21.000 -1.000
Årsresultat 147.000 -90.000 -144.000 60.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 163.000 231.000 298.000 234.000
Sum omløpsmidler 62.000 146.000 119.000 300.000 301.000
Sum eiendeler 158.000 309.000 350.000 598.000 535.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -160.000 -71.000 74.000 14.000
Sum egenkapital 7.000 -141.000 -51.000 93.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 450.000 401.000 496.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 310.000 350.000 599.000 535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 738.000 1.133.000 933.000 1.218.000 690.000
Andre inntekter 310.000 0 0 201.000 0
Driftsinntekter 1.048.000 1.133.000 933.000 1.419.000 690.000
Varekostnad -211.000 -321.000 -214.000 -273.000 -304.000
Lønninger -216.000 -330.000 -354.000 -335.000 -144.000
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -23.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -531.000 -493.000 -700.000 -220.000
Driftskostnader -900.000 -1.208.000 -1.087.000 -1.331.000 -674.000
Driftsresultat 147.000 -75.000 -154.000 88.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -14.000 0 -7.000 0
Finans 0 -14.000 0 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 147.000 -90.000 -144.000 60.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 50.000 76.000 102.000 106.000
Sum varige driftsmidler 24.000 50.000 76.000 102.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 72.000 113.000 155.000 196.000 127.000
Sum anleggsmidler 96.000 163.000 231.000 298.000 234.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 36.000 51.000 228.000 262.000
Andre fordringer 40.000 35.000 34.000 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 76.000 35.000 26.000 40.000
Sum omløpsmidler 62.000 146.000 119.000 300.000 301.000
Sum eiendeler 158.000 309.000 350.000 598.000 535.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -160.000 -71.000 74.000 14.000
Sum egenkapital 7.000 -141.000 -51.000 93.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 1.000
Leverandørgjeld 39.000 58.000 57.000 123.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 38.000 35.000 80.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 355.000 309.000 280.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 450.000 401.000 496.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 310.000 350.000 599.000 535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -304.000 -282.000 -196.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.7 0.7
Soliditet 4.4 -45.6 -14.6 15.6 6.4
Resultatgrad 1 -6.6 -16.5 6.2 2.3
Rentedekningsgrad -5.4 12.6
Gjeldsgrad 21.6 -3.2 -7.9 5.4 14.7
Total kapitalrentabilitet 9 -24.3 14.7 3.0
Signatur
04.09.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
DIRDAL ARNE
Prokurister
04.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne DirdalStyreleder59
Reinert DirdalStyremedlem36
Thomas DirdalStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thomas Dirdal5.0029
Reinert Dirdal5.0036
Arne Dirdal90.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00