Hougen Management As
Juridisk navn:  Hougen Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99256874
Langerudsvingen 6D Langerudsvingen 6D Fax:
1187 Oslo 1187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914405769
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 22.09.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94%
Resultat  
  
-92,31%
Egenkapital  
  
2,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Resultat: 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Egenkapital: -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Regnskap for Hougen Management As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Driftskostnader -75.000 -1.368.000 -1.314.000 -32.000 -333.000
Driftsresultat 15.000 132.000 100.000 10.000 -325.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -55.000 -10.000 -27.000 -1.000
Finans -9.000 -54.000 -10.000 -27.000 -1.000
Resultat før skatt 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Sum omløpsmidler 171.000 15.000 113.000 17.000 1.000
Sum eiendeler 559.000 403.000 251.000 155.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -229.000 -307.000 -398.000 -382.000
Sum egenkapital -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 762.000 613.000 538.000 533.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 404.000 251.000 155.000 139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 1.500.000 1.415.000 42.000 8.000
Varekostnad -3.000 -30.000 -33.000 -10.000 0
Lønninger -2.000 -1.093.000 -1.091.000 0 -288.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -245.000 -190.000 -22.000 -45.000
Driftskostnader -75.000 -1.368.000 -1.314.000 -32.000 -333.000
Driftsresultat 15.000 132.000 100.000 10.000 -325.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -55.000 -10.000 -27.000 -1.000
Finans -9.000 -54.000 -10.000 -27.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 78.000 91.000 -16.000 -326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Sum anleggsmidler 388.000 388.000 138.000 138.000 138.000
Varebeholdning 0 3.000 6.000 15.000 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0 0
Andre fordringer 83.000 9.000 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 101.000 2.000 1.000
Sum omløpsmidler 171.000 15.000 113.000 17.000 1.000
Sum eiendeler 559.000 403.000 251.000 155.000 139.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -229.000 -307.000 -398.000 -382.000
Sum egenkapital -204.000 -210.000 -288.000 -379.000 -362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 12.000 4.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 56.000 109.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 725.000 545.000 425.000 520.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 762.000 613.000 538.000 533.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 404.000 251.000 155.000 139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -591.000 -598.000 -425.000 -516.000 -500.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0.2 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.2 0 0.1
Soliditet -36.6 -52.1 -115.2 -246.1 -260.4
Resultatgrad 16.7 8.8 7.1 23.8 -4062.5
Rentedekningsgrad 1.7 2.4 1 0.4 -325.0
Gjeldsgrad -3.7 -2.9 -1.9 -1.4 -1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 3 4 6.5 -233.8
Signatur
05.11.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.11.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Aslak HougenStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aslak Hougen100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00