Dryss Mote As
Juridisk navn:  Dryss Mote As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55086333
Sentrumsbygg Storebøvegen 50 Sentrumsbygg Storebøvegen 50 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914919762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 24.01.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,25%
Resultat  
  
172%
Egenkapital  
  
35,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Resultat: 36.000 -50.000 -174.000 25.000
Egenkapital: -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Regnskap for Dryss Mote As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.608.000 -2.791.000 -1.350.000
Driftsresultat 46.000 -39.000 -168.000 37.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finans -11.000 -11.000 -6.000 -12.000
Resultat før skatt 36.000 -50.000 -174.000 25.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -7.000
Årsresultat 36.000 -50.000 -171.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 845.000 1.123.000 749.000
Sum eiendeler 1.112.000 956.000 1.165.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -202.000 -152.000 19.000
Sum egenkapital -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 1.058.000 1.218.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 956.000 1.166.000 803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.601.000 2.566.000 2.624.000 1.387.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 2.601.000 2.569.000 2.624.000 1.387.000
Varekostnad -1.458.000 -1.678.000 -1.911.000 -875.000
Lønninger -561.000 -405.000 -525.000 -204.000
Avskrivning -46.000 -26.000 -11.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -491.000 -499.000 -344.000 -263.000
Driftskostnader -2.556.000 -2.608.000 -2.791.000 -1.350.000
Driftsresultat 46.000 -39.000 -168.000 37.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finans -11.000 -11.000 -6.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -50.000 -171.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum varige driftsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 72.000 111.000 42.000 53.000
Varebeholdning 657.000 496.000 696.000 478.000
Kundefordringer 38.000 26.000 18.000 12.000
Andre fordringer 5.000 26.000 22.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 340.000 297.000 387.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 845.000 1.123.000 749.000
Sum eiendeler 1.112.000 956.000 1.165.000 802.000
Sum opptjent egenkapital -166.000 -202.000 -152.000 19.000
Sum egenkapital -66.000 -102.000 -52.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 72.000 118.000 140.000 170.000
Betalbar skatt 0 -4.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 72.000 109.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 996.000 872.000 969.000 487.000
Sum kortsiktig gjeld 1.178.000 1.058.000 1.218.000 681.000
Sum gjeld og egenkapital 1.112.000 956.000 1.166.000 803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -138.000 -213.000 -95.000 68.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet -5.9 -10.7 -4.5 14.8
Resultatgrad 1.8 -1.5 -6.4 2.7
Rentedekningsgrad 4.2 -3.5 -16.8 3.1
Gjeldsgrad -17.8 -10.4 -23.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 4.1 -4.1 -14.1 4.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bergitte Tveit HauglandStyreleder30
Tore Håkon HauglandStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Castbo Holding As49.00 
Bergitte Tveit Haugland51.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00