Stanseformfabrikken AS
Juridisk navn:  Stanseformfabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69178080
Iddeveien 66A Iddeveien 66A Fax: 69178081
1769 Halden 1769 Halden
Fylke: Kommune: www.stanseform.no
Viken Halden
Org.nr: 970994238
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 01.01.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
15,92%
Resultat  
  
185,37%
Egenkapital  
  
23,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.366.000 8.942.000 9.626.000 9.235.000 9.110.000
Resultat: 234.000 82.000 223.000 -7.000 89.000
Egenkapital: 837.000 676.000 651.000 35.000 43.000
Regnskap for Stanseformfabrikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.366.000 8.942.000 9.626.000 9.235.000 9.110.000
Driftskostnader -9.949.000 -8.656.000 -9.209.000 -9.023.000 -8.734.000
Driftsresultat 417.000 287.000 417.000 211.000 376.000
Finansinntekter 27.000 13.000 23.000 32.000 27.000
Finanskostnader -210.000 -218.000 -216.000 -250.000 -315.000
Finans -183.000 -205.000 -193.000 -218.000 -288.000
Resultat før skatt 234.000 82.000 223.000 -7.000 89.000
Skattekostnad -72.000 -57.000 392.000 0 0
Årsresultat 161.000 24.000 616.000 -7.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.249.000 2.054.000 2.261.000 2.086.000 2.245.000
Sum omløpsmidler 3.137.000 2.970.000 3.007.000 3.118.000 3.124.000
Sum eiendeler 5.386.000 5.024.000 5.268.000 5.204.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital -1.963.000 -2.124.000 -2.149.000 -2.765.000 -2.757.000
Sum egenkapital 837.000 676.000 651.000 35.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 2.994.000 3.255.000 3.554.000 3.426.000
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.354.000 1.362.000 1.615.000 1.900.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.024.000 5.268.000 5.204.000 5.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.366.000 8.942.000 9.626.000 9.235.000 9.110.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.366.000 8.942.000 9.626.000 9.235.000 9.110.000
Varekostnad -2.611.000 -2.144.000 -2.435.000 -2.431.000 -2.195.000
Lønninger -4.338.000 -3.960.000 -4.370.000 -4.373.000 -4.275.000
Avskrivning -245.000 -222.000 -217.000 -226.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.755.000 -2.330.000 -2.187.000 -1.993.000 -2.010.000
Driftskostnader -9.949.000 -8.656.000 -9.209.000 -9.023.000 -8.734.000
Driftsresultat 417.000 287.000 417.000 211.000 376.000
Finansinntekter 27.000 13.000 23.000 32.000 27.000
Finanskostnader -210.000 -218.000 -216.000 -250.000 -315.000
Finans -183.000 -205.000 -193.000 -218.000 -288.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 24.000 616.000 -7.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 776.000 849.000 906.000 514.000 525.000
Fast eiendom 579.000 374.000 402.000 429.000 457.000
Maskiner anlegg 558.000 734.000 910.000 1.087.000 1.263.000
Driftsløsøre 335.000 97.000 43.000 56.000 0
Sum varige driftsmidler 1.472.000 1.205.000 1.355.000 1.572.000 1.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.249.000 2.054.000 2.261.000 2.086.000 2.245.000
Varebeholdning 1.847.000 1.751.000 1.852.000 1.753.000 1.712.000
Kundefordringer 710.000 683.000 706.000 1.175.000 1.283.000
Andre fordringer 121.000 259.000 37.000 49.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 276.000 411.000 141.000 81.000
Sum omløpsmidler 3.137.000 2.970.000 3.007.000 3.118.000 3.124.000
Sum eiendeler 5.386.000 5.024.000 5.268.000 5.204.000 5.369.000
Sum opptjent egenkapital -1.963.000 -2.124.000 -2.149.000 -2.765.000 -2.757.000
Sum egenkapital 837.000 676.000 651.000 35.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 249.000 0 318.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 3.225.000 2.994.000 3.255.000 3.554.000 3.426.000
Leverandørgjeld 226.000 192.000 367.000 368.000 454.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 642.000 488.000 530.000 881.000 912.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 425.000 465.000 48.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 1.324.000 1.354.000 1.362.000 1.615.000 1.900.000
Sum gjeld og egenkapital 5.386.000 5.024.000 5.268.000 5.204.000 5.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.813.000 1.616.000 1.645.000 1.503.000 1.224.000
Likviditetsgrad 1 2 2.2 2.2 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 0.8 0.8
Soliditet 15.5 13.5 12.4 0.7 0.8
Resultatgrad 4 3.2 4.3 2.3 4.1
Rentedekningsgrad 2 1.3 1.9 0.8 1.3
Gjeldsgrad 5.4 6.4 7.1 147.7 123.9
Total kapitalrentabilitet 8.2 6 8.4 4.7 7.5
Signatur
14.09.2012
STYRETS FORMANN ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn-Kristian HansenStyreleder36
Harald Birger HansenStyremedlem64
Jørn Harald HansenStyremedlem40
Jarl-Ingar HansenStyremedlem27
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn-Kristian Hansen30.0036
Harald Birger Hansen50.0064
Jørn Harald Hansen10.0040
Jarl-Ingar Hansen10.0027
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00