Borge Hestesport Avd. Fana As
Juridisk navn:  Borge Hestesport Avd. Fana As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93207852
Storrinden 131 Storrinden 131 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915048269
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10.02.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43,9%
Resultat  
  
240,22%
Egenkapital  
  
147,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Resultat: 313.000 92.000 -295.000 36.000
Egenkapital: 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Regnskap for Borge Hestesport Avd. Fana As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Driftskostnader -3.618.000 -2.646.000 -2.767.000 -1.053.000
Driftsresultat 343.000 105.000 -294.000 37.000
Finansinntekter 46.000 0 1.000 0
Finanskostnader -76.000 -13.000 -2.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 313.000 92.000 -295.000 36.000
Skattekostnad -53.000 -16.000 1.000 -17.000
Årsresultat 260.000 76.000 -295.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Sum omløpsmidler 615.000 496.000 423.000 334.000
Sum eiendeler 688.000 554.000 439.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -200.000 -276.000 19.000
Sum egenkapital 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 729.000 690.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 553.000 438.000 429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.469.000 1.089.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 3.960.000 2.752.000 2.473.000 1.089.000
Varekostnad -2.189.000 -1.526.000 -1.813.000 -699.000
Lønninger -258.000 -377.000 -195.000 -70.000
Avskrivning -29.000 -6.000 -79.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.142.000 -737.000 -680.000 -261.000
Driftskostnader -3.618.000 -2.646.000 -2.767.000 -1.053.000
Driftsresultat 343.000 105.000 -294.000 37.000
Finansinntekter 46.000 0 1.000 0
Finanskostnader -76.000 -13.000 -2.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 76.000 -295.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 31.000 16.000 96.000
Driftsløsøre 62.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 58.000 16.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 120.000 157.000 196.000 172.000
Andre fordringer 455.000 251.000 212.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 87.000 15.000 52.000
Sum omløpsmidler 615.000 496.000 423.000 334.000
Sum eiendeler 688.000 554.000 439.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 -200.000 -276.000 19.000
Sum egenkapital 84.000 -176.000 -251.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 322.000 397.000 645.000 284.000
Betalbar skatt 53.000 0 -17.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 175.000 272.000 42.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 61.000 20.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 729.000 690.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 553.000 438.000 429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 -233.000 -267.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.6 0.9
Soliditet 12.2 -31.8 -57.2 10.0
Resultatgrad 8.7 3.8 -11.9 3.4
Rentedekningsgrad 4.5 8.1 37.0
Gjeldsgrad 7.2 -4.1 -2.7 9.0
Total kapitalrentabilitet 56.6 1 -66.7 8.6
Signatur
20.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune BorgeStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir Borge50.0053
Rune Borge50.0053
Rune Borge50.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00