Torstensen Bygg-Team As
Juridisk navn:  Torstensen Bygg-Team As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41506641
Strandveien 35 Strandveien 35 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 915188044
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12.03.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
54,02%
Resultat  
  
82,35%
Egenkapital  
  
20,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 20.184.000 13.105.000 17.592.000 14.754.000 15.983.000
Resultat: 961.000 527.000 945.000 1.125.000 1.246.000
Egenkapital: 4.335.000 3.609.000 3.198.000 4.171.000 3.293.000
Regnskap for Torstensen Bygg-Team As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 20.184.000 13.105.000 17.592.000 14.754.000 15.983.000
Driftskostnader -19.094.000 -12.530.000 -16.590.000 -13.556.000 -14.668.000
Driftsresultat 1.091.000 576.000 1.002.000 1.197.000 1.314.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -130.000 -50.000 -58.000 -74.000 -69.000
Finans -130.000 -50.000 -57.000 -72.000 -68.000
Resultat før skatt 961.000 527.000 945.000 1.125.000 1.246.000
Skattekostnad -235.000 -116.000 -208.000 -247.000 -277.000
Årsresultat 726.000 411.000 737.000 878.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.404.000 3.821.000 3.486.000 3.268.000 3.158.000
Sum omløpsmidler 5.924.000 3.448.000 5.861.000 5.192.000 4.300.000
Sum eiendeler 11.328.000 7.269.000 9.347.000 8.460.000 7.458.000
Sum opptjent egenkapital 4.185.000 3.459.000 3.048.000 4.021.000 3.143.000
Sum egenkapital 4.335.000 3.609.000 3.198.000 4.171.000 3.293.000
Sum langsiktig gjeld 3.078.000 1.678.000 1.964.000 1.907.000 2.037.000
Sum kortsiktig gjeld 3.914.000 1.982.000 4.184.000 2.382.000 2.128.000
Sum gjeld og egenkapital 11.327.000 7.269.000 9.346.000 8.460.000 7.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.847.000 12.925.000 17.493.000 14.556.000 15.785.000
Andre inntekter 337.000 180.000 99.000 198.000 198.000
Driftsinntekter 20.184.000 13.105.000 17.592.000 14.754.000 15.983.000
Varekostnad -11.929.000 -7.000.000 -10.666.000 -7.891.000 -9.863.000
Lønninger -4.709.000 -3.578.000 -3.836.000 -3.670.000 -3.241.000
Avskrivning -258.000 -182.000 -131.000 -96.000 -78.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.229.000 -1.770.000 -1.957.000 -1.899.000 -1.486.000
Driftskostnader -19.094.000 -12.530.000 -16.590.000 -13.556.000 -14.668.000
Driftsresultat 1.091.000 576.000 1.002.000 1.197.000 1.314.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -130.000 -50.000 -58.000 -74.000 -69.000
Finans -130.000 -50.000 -57.000 -72.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.710.000 0 0
Årsresultat 726.000 411.000 737.000 878.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.580.000 2.820.000 2.781.000 2.808.000 2.836.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 824.000 1.000.000 705.000 460.000 323.000
Sum varige driftsmidler 5.404.000 3.821.000 3.486.000 3.268.000 3.158.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 5.404.000 3.821.000 3.486.000 3.268.000 3.158.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.773.000 1.034.000 3.301.000 3.262.000 1.144.000
Andre fordringer 210.000 153.000 293.000 282.000 163.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.941.000 2.261.000 2.266.000 1.648.000 2.992.000
Sum omløpsmidler 5.924.000 3.448.000 5.861.000 5.192.000 4.300.000
Sum eiendeler 11.328.000 7.269.000 9.347.000 8.460.000 7.458.000
Sum opptjent egenkapital 4.185.000 3.459.000 3.048.000 4.021.000 3.143.000
Sum egenkapital 4.335.000 3.609.000 3.198.000 4.171.000 3.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 221.000 142.000 331.000 176.000 209.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.078.000 1.678.000 1.964.000 1.907.000 2.037.000
Leverandørgjeld 1.835.000 637.000 806.000 918.000 838.000
Betalbar skatt 156.000 305.000 53.000 281.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 946.000 576.000 628.000 726.000 645.000
Utbytte -1.710.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 977.000 465.000 988.000 458.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 3.914.000 1.982.000 4.184.000 2.382.000 2.128.000
Sum gjeld og egenkapital 11.327.000 7.269.000 9.346.000 8.460.000 7.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.010.000 1.466.000 1.677.000 2.810.000 2.172.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.4 2.2 2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.4 2.2 2
Soliditet 38.3 49.6 34.2 49.3 44.2
Resultatgrad 5.4 4.4 5.7 8.1 8.2
Rentedekningsgrad 8.4 11.5 17.3 16.2 1
Gjeldsgrad 1.6 1.0 1.9 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.6 7.9 10.7 14.2 17.6
Signatur
20.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Remy Andre TorstensenStyreleder43
Ole-Christian TorstensenStyremedlem35
Øistein TorstensenVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Othelie As33.33 
Oct Invest As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00