Kompauto Norway As
Juridisk navn:  Kompauto Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47271295
Postboks 30 Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5854 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915273971
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.04.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
66,73%
Resultat  
  
164,14%
Egenkapital  
  
136,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Resultat: 127.000 -198.000 -13.000 121.000
Egenkapital: 34.000 -93.000 105.000 118.000
Regnskap for Kompauto Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Driftskostnader -2.419.000 -1.712.000 -1.750.000 -982.000
Driftsresultat 127.000 -184.000 -1.000 121.000
Finansinntekter 0 0 10.000 0
Finanskostnader 0 -14.000 -21.000 0
Finans 0 -14.000 -11.000 0
Resultat før skatt 127.000 -198.000 -13.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0 -33.000
Årsresultat 127.000 -198.000 -13.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler 486.000 215.000 596.000 826.000
Sum eiendeler 495.000 230.000 596.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -123.000 75.000 88.000
Sum egenkapital 34.000 -93.000 105.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 462.000 324.000 491.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 496.000 231.000 596.000 827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.546.000 1.527.000 1.749.000 1.103.000
Varekostnad -1.448.000 -611.000 -761.000 -646.000
Lønninger -777.000 -782.000 -733.000 -230.000
Avskrivning -6.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -316.000 -256.000 -106.000
Driftskostnader -2.419.000 -1.712.000 -1.750.000 -982.000
Driftsresultat 127.000 -184.000 -1.000 121.000
Finansinntekter 0 0 10.000 0
Finanskostnader 0 -14.000 -21.000 0
Finans 0 -14.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 -198.000 -13.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 15.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 15.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 15.000 0 0
Varebeholdning 27.000 0 0 0
Kundefordringer 269.000 89.000 399.000 425.000
Andre fordringer 0 0 22.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 126.000 175.000 376.000
Sum omløpsmidler 486.000 215.000 596.000 826.000
Sum eiendeler 495.000 230.000 596.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -123.000 75.000 88.000
Sum egenkapital 34.000 -93.000 105.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 224.000 107.000 312.000 542.000
Betalbar skatt 0 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 84.000 51.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 133.000 128.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 462.000 324.000 491.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 496.000 231.000 596.000 827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -109.000 105.000 117.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.7 1.2 1.2
Soliditet 6.9 -40.3 17.6 14.3
Resultatgrad 5 -0.1 11.0
Rentedekningsgrad -13.1
Gjeldsgrad 13.6 -3.5 4.7 6.0
Total kapitalrentabilitet 25.6 -79.7 1.5 14.6
Signatur
09.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Jonas LindgrenStyreleder43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
JL SCANDINAVIA AB100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00