Krf Holding As
Juridisk navn:  Krf Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjordutsikten 9 Fjordutsikten 9 Fax:
3442 Hyggen 3442 Hyggen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 815331842
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.04.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Østlandske Revisorer As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14575%
Egenkapital  
  
92,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 1.737.000 -12.000 991.000 0
Egenkapital: 665.000 345.000 357.000 18.000
Regnskap for Krf Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftsresultat -13.000 -12.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.750.000 0 1.000.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.750.000 0 1.000.000 0
Resultat før skatt 1.737.000 -12.000 991.000 0
Skattekostnad -6.000 0 -4.000 0
Årsresultat 1.731.000 -12.000 986.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 97.000 1.009.000 18.000
Sum eiendeler 1.772.000 347.000 1.259.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 315.000 327.000 -12.000
Sum egenkapital 665.000 345.000 357.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 2.000 904.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.771.000 347.000 1.261.000 268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftskostnader -13.000 -12.000 -9.000 0
Driftsresultat -13.000 -12.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.750.000 0 1.000.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.750.000 0 1.000.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -650.000 0
Årsresultat 1.731.000 -12.000 986.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.121.000 0 1.000.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 97.000 9.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.522.000 97.000 1.009.000 18.000
Sum eiendeler 1.772.000 347.000 1.259.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 635.000 315.000 327.000 -12.000
Sum egenkapital 665.000 345.000 357.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 2.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 -650.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 900.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 2.000 904.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 1.771.000 347.000 1.261.000 268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 416.000 95.000 105.000 -232.000
Likviditetsgrad 1 1.4 48.5 1.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 48.5 1.1 0.1
Soliditet 37.5 99.4 28.3 6.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0 2.5 13.9
Total kapitalrentabilitet 98.1 -3.5 78.6 0.0
Signatur
05.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim Raimond FeydtStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kim Raimond Feydt100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00