Crowdit As
Juridisk navn:  Crowdit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hallheimslien 21 Hallheimslien 21 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915515088
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 29.05.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Interonline Citar Regnskap Dan Frode
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 28.000 0
Resultat: -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Egenkapital: 7.000 25.000 46.000 67.000
Regnskap for Crowdit As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 28.000 0
Driftskostnader -18.000 -20.000 -49.000 -27.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum eiendeler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -69.000 -49.000 -28.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 24.000 54.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 28.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 28.000 0
Varekostnad 0 0 -17.000 -17.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -32.000 -10.000
Driftskostnader -18.000 -20.000 -49.000 -27.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -20.000 -21.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum omløpsmidler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum eiendeler 8.000 24.000 55.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -69.000 -49.000 -28.000
Sum egenkapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 -1.000 9.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 24.000 54.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 25.000 46.000 67.000
Likviditetsgrad 1 8 6.1 68.0
Likviditetsgrad 2 8 6.1 68.1
Soliditet 87.5 104.2 83.6 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -83.3 -38.2 -41.2
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne StordalStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Stordal100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00