Legeregnskap Eiendom As
Juridisk navn:  Legeregnskap Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2297 Løkkemyra Rørgata 8-10 Fax:
6503 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 815669282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.07.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
97,2%
Resultat  
  
127,27%
Egenkapital  
  
72,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.337.000 678.000 600.000 665.000 50.000
Resultat: 750.000 330.000 306.000 295.000 -8.000
Egenkapital: 1.397.000 812.000 551.000 317.000 94.000
Regnskap for Legeregnskap Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.337.000 678.000 600.000 665.000 50.000
Driftskostnader -317.000 -208.000 -129.000 -194.000 -23.000
Driftsresultat 1.021.000 471.000 472.000 472.000 27.000
Finansinntekter 0 24.000 0 0 0
Finanskostnader -271.000 -165.000 -166.000 -177.000 -35.000
Finans -271.000 -141.000 -166.000 -177.000 -35.000
Resultat før skatt 750.000 330.000 306.000 295.000 -8.000
Skattekostnad -165.000 -69.000 -72.000 -72.000 2.000
Årsresultat 585.000 261.000 234.000 223.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.563.000 5.499.000 5.583.000 5.405.000 5.534.000
Sum omløpsmidler 611.000 460.000 436.000 462.000 84.000
Sum eiendeler 11.174.000 5.959.000 6.019.000 5.867.000 5.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.297.000 712.000 451.000 217.000 -6.000
Sum egenkapital 1.397.000 812.000 551.000 317.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 7.788.000 4.918.000 5.130.000 5.339.000 5.505.000
Sum kortsiktig gjeld 1.988.000 229.000 337.000 211.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 11.173.000 5.959.000 6.018.000 5.867.000 5.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.337.000 678.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 600.000 665.000 50.000
Driftsinntekter 1.337.000 678.000 600.000 665.000 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -206.000 -128.000 -128.000 -128.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -80.000 -1.000 -66.000 -18.000
Driftskostnader -317.000 -208.000 -129.000 -194.000 -23.000
Driftsresultat 1.021.000 471.000 472.000 472.000 27.000
Finansinntekter 0 24.000 0 0 0
Finanskostnader -271.000 -165.000 -166.000 -177.000 -35.000
Finans -271.000 -141.000 -166.000 -177.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 585.000 261.000 234.000 223.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 2.000
Fast eiendom 10.069.000 5.150.000 5.277.000 5.405.000 5.532.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.101.000 5.150.000 5.277.000 5.405.000 5.532.000
Sum finansielle anleggsmidler 462.000 349.000 305.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.563.000 5.499.000 5.583.000 5.405.000 5.534.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 87.000 85.000 19.000 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 487.000 372.000 351.000 444.000 33.000
Sum omløpsmidler 611.000 460.000 436.000 462.000 84.000
Sum eiendeler 11.174.000 5.959.000 6.019.000 5.867.000 5.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.297.000 712.000 451.000 217.000 -6.000
Sum egenkapital 1.397.000 812.000 551.000 317.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 33.000 35.000 36.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.788.000 4.918.000 5.130.000 5.339.000 5.505.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 4.000
Betalbar skatt 152.000 71.000 73.000 35.000 0
Skyldig offentlige avgifter 309.000 150.000 150.000 162.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.527.000 8.000 114.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.988.000 229.000 337.000 211.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 11.173.000 5.959.000 6.018.000 5.867.000 5.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.377.000 231.000 99.000 251.000 66.000
Likviditetsgrad 1 0.3 2 1.3 2.2 4.7
Likviditetsgrad 2 0.3 2 1.3 2.2 4.7
Soliditet 12.5 13.6 9.2 5.4 1.7
Resultatgrad 76.4 69.5 78.7 7 54.0
Rentedekningsgrad 3.8 2.9 2.8 2.7 0.8
Gjeldsgrad 7 6.3 9.9 17.5 58.8
Total kapitalrentabilitet 9.1 8.3 7.8 8 0.5
Signatur
16.07.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.07.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge Ivar StrømskagStyreleder60
Tone Kristensen StrømskagStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helge Ivar Strømskag100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00