Vip Nytt As
Juridisk navn:  Vip Nytt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98650587
Olsvikmarken 174A Olsvikmarken 174A Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915741282
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 27.07.2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-66,67%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.000 1.000 0
Resultat: -5.000 -3.000 -7.000
Egenkapital: 16.000 20.000 23.000
Regnskap for Vip Nytt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.000 1.000 0
Driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -3.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 16.000 20.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 20.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 20.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 1.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 20.000 23.000
Sum omløpsmidler 16.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 16.000 20.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 20.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 20.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 20.000 23.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -31.3 -30.4
Signatur
10.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan-Petter Mehl GundersenStyreleder30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan-Petter Mehl Gundersen100.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00