Kleeva AS
Juridisk navn:  Kleeva AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93404380
Åshøgdvegen 454 Åshøgdvegen 454 Fax: 63992334
2360 Rudshøgda 2360 Rudshøgda
Fylke: Kommune: www.kleeva.no
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 971093633
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 19.07.1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,47%
Resultat  
  
1300%
Egenkapital  
  
32,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 389.000 334.000 471.000 478.000 453.000
Resultat: 28.000 2.000 63.000 117.000 88.000
Egenkapital: 113.000 85.000 -17.000 -81.000 -198.000
Regnskap for Kleeva AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 389.000 334.000 471.000 478.000 453.000
Driftskostnader -361.000 -331.000 -408.000 -359.000 -365.000
Driftsresultat 28.000 3.000 63.000 118.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 28.000 2.000 63.000 117.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 2.000 63.000 117.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Sum omløpsmidler 300.000 315.000 351.000 314.000 278.000
Sum eiendeler 300.000 315.000 351.000 329.000 308.000
Sum opptjent egenkapital -487.000 -515.000 -617.000 -681.000 -798.000
Sum egenkapital 113.000 85.000 -17.000 -81.000 -198.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 202.000 329.000 367.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 28.000 40.000 42.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 315.000 352.000 328.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.000 334.000 457.000 478.000 453.000
Andre inntekter 24.000 1.000 15.000 0 0
Driftsinntekter 389.000 334.000 471.000 478.000 453.000
Varekostnad -166.000 -130.000 -164.000 -148.000 -177.000
Lønninger 0 0 0 0 8.000
Avskrivning 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -201.000 -229.000 -196.000 -181.000
Driftskostnader -361.000 -331.000 -408.000 -359.000 -365.000
Driftsresultat 28.000 3.000 63.000 118.000 89.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 2.000 63.000 117.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Varebeholdning 276.000 288.000 291.000 256.000 250.000
Kundefordringer 11.000 0 48.000 4.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 28.000 13.000 54.000 28.000
Sum omløpsmidler 300.000 315.000 351.000 314.000 278.000
Sum eiendeler 300.000 315.000 351.000 329.000 308.000
Sum opptjent egenkapital -487.000 -515.000 -617.000 -681.000 -798.000
Sum egenkapital 113.000 85.000 -17.000 -81.000 -198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 202.000 329.000 367.000 455.000
Leverandørgjeld 8.000 24.000 27.000 24.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 13.000 17.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 28.000 40.000 42.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 300.000 315.000 352.000 328.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 287.000 311.000 272.000 227.000
Likviditetsgrad 1 2 1 8.8 7.5 5.5
Likviditetsgrad 2 2 1 1.5 1.4 0.6
Soliditet 37.7 2 -4.8 -24.7 -64.3
Resultatgrad 7.2 0.9 13.4 24.7 19.6
Rentedekningsgrad 3 1 89.0
Gjeldsgrad 1.7 2.7 -21.7 -2.6
Total kapitalrentabilitet 9.3 1 17.9 3 28.9
Signatur
06.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Asbjørn GjersingStyreleder72
Odd Rolf GjersingStyremedlem76
Vivi-Ann Bagron GjersingStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Asbjørn Gjersing60.0072
Vivi-Ann Bagron Gjersing40.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00