Lege Dag Clement Johannessen As
Juridisk navn:  Lege Dag Clement Johannessen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92809077
Kongsskogen 12 Kongsskogen 12 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 816073782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 01.10.2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,95%
Resultat  
  
22,13%
Egenkapital  
  
70,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 663.000 587.000 354.000 22.000
Resultat: 618.000 506.000 325.000 8.000
Egenkapital: 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Regnskap for Lege Dag Clement Johannessen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 663.000 587.000 354.000 22.000
Driftskostnader -46.000 -82.000 -29.000 -14.000
Driftsresultat 618.000 506.000 325.000 8.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 618.000 506.000 325.000 8.000
Skattekostnad -144.000 -117.000 -78.000 -10.000
Årsresultat 474.000 389.000 247.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 0 14.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 794.000 366.000 23.000
Sum eiendeler 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 647.000 258.000 0
Sum egenkapital 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 125.000 78.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 587.000 354.000 0
Andre inntekter 32.000 0 0 22.000
Driftsinntekter 663.000 587.000 354.000 22.000
Varekostnad -1.000 0 -1.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -82.000 -28.000 -14.000
Driftskostnader -46.000 -82.000 -29.000 -14.000
Driftsresultat 618.000 506.000 325.000 8.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 474.000 389.000 247.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 0 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 8.000 0 14.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000 0
Andre fordringer 0 9.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.305.000 785.000 327.000 23.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 794.000 366.000 23.000
Sum eiendeler 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 1.121.000 647.000 258.000 0
Sum egenkapital 1.151.000 677.000 288.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 136.000 125.000 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 125.000 78.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.305.000 802.000 366.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.151.000 669.000 288.000 23.000
Likviditetsgrad 1 8.5 6.4 4.7
Likviditetsgrad 2 8.5 6.4 4.7 0
Soliditet 88.2 84.4 78.7 1
Resultatgrad 93.2 86.2 91.8 36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 47.4 63.1 88.8 21.6
Signatur
06.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Clement JohannessenStyreleder71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Clement Johannessen100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00