Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Juridisk navn:  Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97582975
C/O Birte Torgersen Kinnavegen 11 C/O Björn Fritzell Kinnavegen 30 Fax:
5310 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 916115830
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 04.06.2015
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
35,29%
Resultat  
  
-72,73%
Egenkapital  
  
14,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 92.000 68.000 43.000
Resultat: 3.000 11.000 26.000
Egenkapital: 40.000 35.000 31.000
Regnskap for Davanger Og Breivik Nærmiljøgruppe
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 92.000 68.000 43.000
Driftskostnader -89.000 -57.000 -16.000
Driftsresultat 3.000 11.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 3.000 11.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.000 11.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 40.000 35.000 26.000
Sum eiendeler 40.000 35.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 31.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000 35.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 48.000 36.000
Andre inntekter 60.000 20.000 6.000
Driftsinntekter 92.000 68.000 43.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -57.000 -16.000
Driftskostnader -89.000 -57.000 -16.000
Driftsresultat 3.000 11.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 11.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.000 35.000 26.000
Sum omløpsmidler 40.000 35.000 26.000
Sum eiendeler 40.000 35.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 31.000
Sum egenkapital 40.000 35.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 40.000 35.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 35.000 26.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad 3.3 16.2 60.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.5 31.4 83.9
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Birte Iren TorgersenStyreleder45
Geir Richard KallestadStyremedlem46
Milda Lovise HansenStyremedlem39
Magnar PedersenStyremedlem60
Elisabeth Vaage PetersenStyremedlem45
Torkel LarsenStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00