Sk Dekk As
Juridisk navn:  Sk Dekk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 34 Gårdsveien 34 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 916569459
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 04.01.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,03%
Resultat  
  
45,45%
Egenkapital  
  
26,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 383.000 387.000 387.000
Resultat: 16.000 11.000 -1.000
Egenkapital: 62.000 49.000 39.000
Regnskap for Sk Dekk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 383.000 387.000 387.000
Driftskostnader -366.000 -376.000 -388.000
Driftsresultat 16.000 11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 16.000 11.000 -1.000
Skattekostnad -3.000 -1.000 0
Årsresultat 13.000 10.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 95.000 74.000 50.000
Sum eiendeler 117.000 101.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 -1.000
Sum egenkapital 62.000 49.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 101.000 50.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 383.000 387.000 387.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 383.000 387.000 387.000
Varekostnad -282.000 -308.000 -328.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -63.000 -60.000
Driftskostnader -366.000 -376.000 -388.000
Driftsresultat 16.000 11.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.000 10.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 22.000 27.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 0
Varebeholdning 33.000 35.000 17.000
Kundefordringer 0 0 10.000
Andre fordringer 4.000 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 57.000 36.000 18.000
Sum omløpsmidler 95.000 74.000 50.000
Sum eiendeler 117.000 101.000 50.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 9.000 -1.000
Sum egenkapital 62.000 49.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 7.000
Betalbar skatt 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 47.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 52.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 101.000 50.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 22.000 39.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 3
Soliditet 5 48.5 7
Resultatgrad 4.2 2.8 0
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.7 10.9 0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
JENSEN TOMMY
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tommy JensenStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tommy Jensen100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00