Vårheim As
Juridisk navn:  Vårheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tuvveien 156 Marklandsveien Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 916617399
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 15.01.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
60,73%
Resultat  
  
49,26%
Egenkapital  
  
45,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.064.000 662.000 913.000
Resultat: 203.000 136.000 260.000
Egenkapital: 499.000 343.000 240.000
Regnskap for Vårheim As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.064.000 662.000 913.000
Driftskostnader -820.000 -496.000 -635.000
Driftsresultat 244.000 167.000 277.000
Finansinntekter 1.000 16.000 45.000
Finanskostnader -43.000 -47.000 -63.000
Finans -42.000 -31.000 -18.000
Resultat før skatt 203.000 136.000 260.000
Skattekostnad -47.000 -33.000 -65.000
Årsresultat 156.000 103.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.854.000 2.003.000
Sum omløpsmidler 952.000 9.000 178.000
Sum eiendeler 2.646.000 1.863.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 298.000 195.000
Sum egenkapital 499.000 343.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 1.967.000 1.361.000 1.556.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 158.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 2.646.000 1.862.000 2.181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.037.000 662.000 901.000
Andre inntekter 27.000 0 12.000
Driftsinntekter 1.064.000 662.000 913.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -377.000 -207.000 -370.000
Avskrivning -130.000 -108.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -181.000 -148.000
Driftskostnader -820.000 -496.000 -635.000
Driftsresultat 244.000 167.000 277.000
Finansinntekter 1.000 16.000 45.000
Finanskostnader -43.000 -47.000 -63.000
Finans -42.000 -31.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 156.000 103.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 200.000 50.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 42.000 11.000
Sum varige driftsmidler 873.000 689.000 704.000
Sum finansielle anleggsmidler 821.000 1.165.000 1.299.000
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.854.000 2.003.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 79.000 0 140.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 873.000 9.000 37.000
Sum omløpsmidler 952.000 9.000 178.000
Sum eiendeler 2.646.000 1.863.000 2.181.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 298.000 195.000
Sum egenkapital 499.000 343.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.967.000 1.361.000 1.556.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 200.000
Betalbar skatt 47.000 33.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 116.000 118.000 113.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 6.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 158.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 2.646.000 1.862.000 2.181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 772.000 -149.000 -207.000
Likviditetsgrad 1 5.3 0.1 0.5
Likviditetsgrad 2 5.3 0.1 0.5
Soliditet 18.9 18.4 1
Resultatgrad 22.9 25.2 30.3
Rentedekningsgrad 5.7 3.6 4.4
Gjeldsgrad 4.3 4.4 8.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 9.8 14.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar WallmannStyreleder40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roar Wallmann100.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00