Liv-hilveig.com As
Juridisk navn:  Liv-hilveig.com As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92809469
Foreveien Foreveien Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 916770278
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 15.01.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23,48%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-4,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 176.000 230.000 230.000 310.000
Resultat: -180.000 -180.000 -437.000 -124.000
Egenkapital: -751.000 -719.000 -537.000 -101.000
Regnskap for Liv-hilveig.com As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 176.000 230.000 230.000 310.000
Driftskostnader -355.000 -409.000 -666.000 -433.000
Driftsresultat -180.000 -180.000 -437.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -180.000 -180.000 -437.000 -124.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -180.000 -180.000 -437.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 34.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler -89.000 -141.000 -134.000 -9.000
Sum eiendeler -56.000 -107.000 -102.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -924.000 -742.000 -561.000 -124.000
Sum egenkapital -751.000 -719.000 -537.000 -101.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 114.000 82.000 0
Sum kortsiktig gjeld 567.000 499.000 354.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital -57.000 -106.000 -102.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 194.000 144.000 135.000
Andre inntekter 23.000 36.000 86.000 174.000
Driftsinntekter 176.000 230.000 230.000 310.000
Varekostnad -60.000 -98.000 -192.000 -227.000
Lønninger -1.000 0 0 0
Avskrivning -1.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -310.000 -474.000 -206.000
Driftskostnader -355.000 -409.000 -666.000 -433.000
Driftsresultat -180.000 -180.000 -437.000 -123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -180.000 -180.000 -437.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 33.000 34.000 32.000 32.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 34.000 32.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 34.000 32.000 32.000
Varebeholdning 65.000 54.000 48.000 79.000
Kundefordringer -18.000 -15.000 -24.000 -23.000
Andre fordringer 1.000 4.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler -89.000 -141.000 -134.000 -9.000
Sum eiendeler -56.000 -107.000 -102.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -924.000 -742.000 -561.000 -124.000
Sum egenkapital -751.000 -719.000 -537.000 -101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 114.000 82.000 0
Leverandørgjeld 180.000 148.000 209.000 212.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -67.000 -43.000 -22.000 -13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.000 393.000 167.000 -45.000
Sum kortsiktig gjeld 567.000 499.000 354.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital -57.000 -106.000 -102.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -656.000 -640.000 -488.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.1
Likviditetsgrad 2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6
Soliditet 1317.5 678.3 531.7 -190.6
Resultatgrad -102.3 -78.3 -39.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.9 -0.9 -0.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet 315.8 169.8 432.7 -232.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv-Hilveig BergliStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liv-Hilveig Bergli100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00