Kåre Neteland Holding As
Juridisk navn:  Kåre Neteland Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Dalavegen 84 Gamle Dalavegen 84 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 916794894
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 27.01.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97,47%
Egenkapital  
  
31,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 54.000 2.138.000 3.193.000 5.059.000
Egenkapital: 417.000 318.000 197.000 60.000
Regnskap for Kåre Neteland Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -64.000 -43.000 -20.000 -42.000
Driftsresultat -64.000 -43.000 -20.000 -42.000
Finansinntekter 355.000 2.409.000 3.500.000 5.101.000
Finanskostnader -237.000 -229.000 -287.000 0
Finans 118.000 2.180.000 3.213.000 5.101.000
Resultat før skatt 54.000 2.138.000 3.193.000 5.059.000
Skattekostnad 46.000 -17.000 -57.000 -14.000
Årsresultat 99.000 2.121.000 3.137.000 5.045.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.377.000 6.841.000 6.319.000 6.397.000
Sum omløpsmidler 551.000 3.241.000 6.961.000 5.266.000
Sum eiendeler 8.928.000 10.082.000 13.280.000 11.663.000
Sum opptjent egenkapital 402.000 303.000 182.000 45.000
Sum egenkapital 417.000 318.000 197.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 8.485.000 7.596.000 9.967.000 6.563.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 2.167.000 3.115.000 5.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 10.081.000 13.279.000 11.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -43.000 -20.000 -42.000
Driftskostnader -64.000 -43.000 -20.000 -42.000
Driftsresultat -64.000 -43.000 -20.000 -42.000
Finansinntekter 355.000 2.409.000 3.500.000 5.101.000
Finanskostnader -237.000 -229.000 -287.000 0
Finans 118.000 2.180.000 3.213.000 5.101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000
Årsresultat 99.000 2.121.000 3.137.000 5.045.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 0 8.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.331.000 6.841.000 6.311.000 6.332.000
Sum anleggsmidler 8.377.000 6.841.000 6.319.000 6.397.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.346.000 3.500.000 5.150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 551.000 894.000 3.461.000 116.000
Sum omløpsmidler 551.000 3.241.000 6.961.000 5.266.000
Sum eiendeler 8.928.000 10.082.000 13.280.000 11.663.000
Sum opptjent egenkapital 402.000 303.000 182.000 45.000
Sum egenkapital 417.000 318.000 197.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 115.000 115.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.485.000 7.596.000 9.967.000 6.563.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 9.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -3.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 25.000 43.000 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 2.167.000 3.115.000 5.039.000
Sum gjeld og egenkapital 8.927.000 10.081.000 13.279.000 11.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 526.000 1.074.000 3.846.000 227.000
Likviditetsgrad 1 2 1.5 2.2 1
Likviditetsgrad 2 2 1.5 2.2 1
Soliditet 4.7 3.2 1.5 0.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 20.4 30.7 66.4 193.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 23.5 26.2 43.4
Signatur
20.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir NetelandStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
La Kvalvik Holding As10.00 
Geir Neteland As46.00 
Helge Neteland As44.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00