Spawn Austevoll
Juridisk navn:  Spawn Austevoll
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Andreas Melingen Ørneset 2 C/O Andreas Melingen Ørneset 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 916814070
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 20.02.2016
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-94,87%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.000 39.000 39.000
Resultat: 2.000 0 17.000
Egenkapital: 21.000 15.000 15.000
Regnskap for Spawn Austevoll
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.000 39.000 39.000
Driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftsresultat 2.000 0 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 0 17.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 17.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.000 0
Andre inntekter 2.000 34.000 39.000
Driftsinntekter 2.000 39.000 39.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftsresultat 2.000 0 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 21.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 17.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 15.000 15.000
Likviditetsgrad 1 8.5 8.5
Likviditetsgrad 2 0 8.5 8.5
Soliditet 1 88.2 88.2
Resultatgrad 1 0 43.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 0 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas MelingenStyreleder26
Daniel Tveit HauglandStyremedlem29
Kristian UllahamarStyremedlem29
Robert MelingenStyremedlem24
Thorstein RysjedalStyremedlem27
Stian SjursenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00