Sema Invest As
Juridisk navn:  Sema Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leirvikflaten 15 Leirvikflaten 15 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916868871
Aksjekapital: 33.000 NOK
Etableringsdato: 01.03.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,39%
Resultat  
  
-80,81%
Egenkapital  
  
313,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 618.000 592.000 200.000
Resultat: -179.000 -99.000 -27.000
Egenkapital: 218.000 -102.000 -3.000
Regnskap for Sema Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 618.000 592.000 200.000
Driftskostnader -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 0 0
Finans -45.000 0 0
Resultat før skatt -179.000 -99.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -179.000 -99.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 218.000 -102.000 -3.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.327.000 660.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 618.000 592.000 200.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 618.000 592.000 200.000
Varekostnad -326.000 -387.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -305.000 -227.000
Driftskostnader -752.000 -692.000 -227.000
Driftsresultat -135.000 -99.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -45.000 0 0
Finans -45.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -179.000 -99.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 200.000 0
Andre fordringer 27.000 208.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.300.000 253.000 185.000
Sum omløpsmidler 2.328.000 661.000 185.000
Sum eiendeler 2.328.000 661.000 185.000
Sum opptjent egenkapital -306.000 -127.000 -27.000
Sum egenkapital 218.000 -102.000 -3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 185.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 578.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 763.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 2.327.000 660.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.219.000 -102.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 21.4 0.9 1
Likviditetsgrad 2 21.4 0.9 1
Soliditet 9.4 -15.4 -1.6
Resultatgrad -21.8 -16.7 -13.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.7 -7.5 -62.7
Total kapitalrentabilitet -5.8 -14.6
Signatur
28.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Are Kirkeli StrandStyreleder47
Eirik Hellesøy StrandStyremedlem45
Kenneth TunesStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cto Holding As50.00 
Bassan Invest As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00