Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Juridisk navn:  Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96822455
Garderbakken 6 Garderbakken 6 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 917072302
Aksjekapital: 32.000 NOK
Etableringsdato: 16.03.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39,72%
Resultat  
  
-71,54%
Egenkapital  
  
100,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 2.427.000 1.737.000
Resultat: -458.000 -267.000
Egenkapital: 1.000 -237.000
Regnskap for Fetsund Ølutsalg Og Pub As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 2.427.000 1.737.000
Driftskostnader -2.887.000 -2.000.000
Driftsresultat -460.000 -264.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000
Resultat før skatt -458.000 -267.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -458.000 -267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 489.000 383.000
Sum omløpsmidler 428.000 860.000
Sum eiendeler 917.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -267.000
Sum egenkapital 1.000 -237.000
Sum langsiktig gjeld 0 696.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 1.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.427.000 1.711.000
Andre inntekter 0 26.000
Driftsinntekter 2.427.000 1.737.000
Varekostnad -865.000 -852.000
Lønninger -832.000 -409.000
Avskrivning -131.000 -52.000
Nedskrivning -83.000 0
Andre driftskostnader -976.000 -687.000
Driftskostnader -2.887.000 -2.000.000
Driftsresultat -460.000 -264.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -3.000
Finans 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -458.000 -267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 165.000
Fast eiendom 92.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 365.000 218.000
Sum varige driftsmidler 457.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 489.000 383.000
Varebeholdning 211.000 168.000
Kundefordringer 75.000 29.000
Andre fordringer 4.000 474.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 138.000 188.000
Sum omløpsmidler 428.000 860.000
Sum eiendeler 917.000 1.243.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -267.000
Sum egenkapital 1.000 -237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 696.000
Leverandørgjeld 607.000 509.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 193.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 917.000 784.000
Sum gjeld og egenkapital 918.000 1.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -489.000 76.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9
Soliditet 0.1 -19.1
Resultatgrad -15.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9 -6.2
Total kapitalrentabilitet -49.9 -21.2
Signatur
17.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terence Bontveit JohannessenStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marius Sørensen50.0037
Ove Morgan Klingvall50.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00