Bleik Fisk As
Juridisk navn:  Bleik Fisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fiskeværsveien 120 Fiskeværsveien 120 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 917030847
Aksjekapital: 1.950.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10.02.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,9%
Resultat  
  
-52,92%
Egenkapital  
  
28,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 3.431.000 3.646.000 163.000
Resultat: 676.000 1.436.000 -403.000
Egenkapital: 2.340.000 1.827.000 597.000
Regnskap for Bleik Fisk As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.431.000 3.646.000 163.000
Driftskostnader -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -56.000
Finans -104.000 -126.000 -55.000
Resultat før skatt 676.000 1.436.000 -403.000
Skattekostnad -163.000 -207.000 0
Årsresultat 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.351.000 3.646.000 0
Andre inntekter 80.000 0 163.000
Driftsinntekter 3.431.000 3.646.000 163.000
Varekostnad -59.000 -162.000 0
Lønninger -267.000 -214.000 -43.000
Avskrivning -223.000 -143.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.103.000 -1.563.000 -429.000
Driftskostnader -2.652.000 -2.082.000 -510.000
Driftsresultat 780.000 1.563.000 -347.000
Finansinntekter 16.000 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -56.000
Finans -104.000 -126.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 513.000 1.230.000 -403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.742.000 2.926.000 2.782.000
Maskiner anlegg 47.000 62.000 0
Driftsløsøre 119.000 78.000 0
Sum varige driftsmidler 2.908.000 3.066.000 2.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 103.000 200.000
Sum anleggsmidler 3.308.000 3.169.000 2.982.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 486.000 1.175.000 0
Andre fordringer 39.000 0 102.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.338.000 494.000 509.000
Sum omløpsmidler 1.862.000 1.669.000 611.000
Sum eiendeler 5.170.000 4.838.000 3.593.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 827.000 -403.000
Sum egenkapital 2.340.000 1.827.000 597.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 2.658.000 2.852.000
Leverandørgjeld 124.000 51.000 116.000
Betalbar skatt 163.000 207.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 86.000 22.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 10.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 353.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 5.171.000 4.838.000 3.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.496.000 1.316.000 467.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.7 4.2
Likviditetsgrad 2 5.1 4.7 4.2
Soliditet 45.3 37.8 16.6
Resultatgrad 22.7 42.9 -212.9
Rentedekningsgrad 6.5 12.3 -6.2
Gjeldsgrad 1.2 1.6 5
Total kapitalrentabilitet 15.4 32.3 -9.6
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein Martin DalsengStyreleder68
Ole-Jonny NilsenStyremedlem54
Petter Andreas PettersenStyremedlem54
Odd Magne KristiansenStyremedlem48
Glenn-Thomas MadsenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Måtind AS22.00 
J. M. Nilsen Fisk AS34.00 
Forrøy AS22.00 
G.t. Madsen AS22.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00