Noraførr As
Juridisk navn:  Noraførr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tappeluftveien 551 Tappeluftveien 551 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 917135517
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12.04.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
73%
Resultat  
  
-73,68%
Egenkapital  
  
-166,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 173.000 100.000 33.000
Resultat: -33.000 -19.000 3.000
Egenkapital: -20.000 30.000 2.000
Regnskap for Noraførr As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 173.000 100.000 33.000
Driftskostnader -205.000 -118.000 -30.000
Driftsresultat -33.000 -19.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -33.000 -19.000 3.000
Skattekostnad 0 0 -1.000
Årsresultat -33.000 -19.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler -15.000 -33.000 -25.000
Sum eiendeler 13.000 -5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 2.000
Sum egenkapital -20.000 30.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 12.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 42.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 50.000 33.000
Andre inntekter 0 50.000 0
Driftsinntekter 173.000 100.000 33.000
Varekostnad 0 -29.000 0
Lønninger -57.000 -5.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -84.000 -30.000
Driftskostnader -205.000 -118.000 -30.000
Driftsresultat -33.000 -19.000 3.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -33.000 -19.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler -15.000 -33.000 -25.000
Sum eiendeler 13.000 -5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 0 2.000
Sum egenkapital -20.000 30.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 6.000 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter -16.000 -10.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 12.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 42.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -45.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -2.8
Likviditetsgrad 2 -0.2 -2.8
Soliditet -46.5 71.4 66.7
Resultatgrad -19.1 9.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -76.7 -45.2 1
Signatur
20.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Ole LarsenStyreleder34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Andrè Evertsen50.0029
Tor Ole Larsen50.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00