Jørneskjær As
Juridisk navn:  Jørneskjær As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 112 Storebø Fax:
5393 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917157006
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.04.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kompasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,07%
Resultat  
  
-117,5%
Egenkapital  
  
-13,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 740.000 1.398.000 707.000
Resultat: -126.000 720.000 178.000
Egenkapital: 609.000 708.000 161.000
Regnskap for Jørneskjær As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 740.000 1.398.000 707.000
Driftskostnader -803.000 -643.000 -503.000
Driftsresultat -63.000 754.000 203.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -34.000 -25.000
Finans -64.000 -34.000 -25.000
Resultat før skatt -126.000 720.000 178.000
Skattekostnad 28.000 -173.000 -47.000
Årsresultat -98.000 547.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.546.000 59.000 630.000
Sum omløpsmidler 304.000 1.284.000 719.000
Sum eiendeler 3.850.000 1.343.000 1.349.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 678.000 131.000
Sum egenkapital 609.000 708.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 3.005.000 461.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 174.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 3.850.000 1.343.000 1.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 688.000 861.000 666.000
Andre inntekter 52.000 537.000 41.000
Driftsinntekter 740.000 1.398.000 707.000
Varekostnad -28.000 -36.000 -31.000
Lønninger -132.000 -185.000 -134.000
Avskrivning -274.000 -124.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -298.000 -258.000
Driftskostnader -803.000 -643.000 -503.000
Driftsresultat -63.000 754.000 203.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -65.000 -34.000 -25.000
Finans -64.000 -34.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -98.000 547.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.026.000 0 0
Maskiner anlegg 2.503.000 0 904.000
Driftsløsøre 18.000 59.000 101.000
Sum varige driftsmidler 3.546.000 59.000 1.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -374.000
Sum anleggsmidler 3.546.000 59.000 630.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -8.000
Andre fordringer 19.000 885.000 244.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 285.000 399.000 483.000
Sum omløpsmidler 304.000 1.284.000 719.000
Sum eiendeler 3.850.000 1.343.000 1.349.000
Sum opptjent egenkapital 579.000 678.000 131.000
Sum egenkapital 609.000 708.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 59.000 87.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.005.000 461.000 1.122.000
Leverandørgjeld 0 26.000 2.000
Betalbar skatt 0 109.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 37.000 39.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 174.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 3.850.000 1.343.000 1.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 1.110.000 653.000
Likviditetsgrad 1 1.3 7.4 10.9
Likviditetsgrad 2 1.3 7.4 10.9
Soliditet 15.8 52.7 11.9
Resultatgrad -8.5 53.9 28.7
Rentedekningsgrad - 22.2 8.1
Gjeldsgrad 5.3 0.9 7.4
Total kapitalrentabilitet -1.6 56.1 1
Signatur
31.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn Julin KjellevoldStyreleder34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Julin Kjellevold100.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00