Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Juridisk navn:  Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 38 Tjennaveien 30 Fax:
4901 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 917387419
Aksjekapital: 731.000 NOK
Etableringsdato: 03.06.2016
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 6.000 4.000 0
Egenkapital: 741.000 735.000 731.000
Regnskap for Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftsresultat -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 7.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 6.000 0
Resultat før skatt 6.000 4.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 6.000 4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 741.000 735.000 731.000
Sum eiendeler 741.000 735.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 4.000 0
Sum egenkapital 741.000 735.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 735.000 731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftsresultat -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 7.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 741.000 735.000 731.000
Sum omløpsmidler 741.000 735.000 731.000
Sum eiendeler 741.000 735.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 4.000 0
Sum egenkapital 741.000 735.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 735.000 731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 735.000 731.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan DukeneStyreleder59
Elisabet ChristiansenStyremedlem66
Åse SelaasdalStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00