Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Juridisk navn:  Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98850273
Postboks 173 Ájastealli 3 Fax: 78486988
9521 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune: www.nsr.no
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 971481463
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 30.11.1968
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norgga s-miid riikkasearvi - norske samers riksforbund nsr
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Tana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
27,82%
Resultat  
  
-355,3%
Egenkapital  
  
-117,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.325.000 1.819.000
Resultat: -337.000 132.000
Egenkapital: -50.000 287.000
Regnskap for Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.325.000 1.819.000
Driftskostnader -2.662.000 -1.687.000
Driftsresultat -337.000 132.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -337.000 132.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -337.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 61.000
Sum omløpsmidler 229.000 667.000
Sum eiendeler 290.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 287.000
Sum egenkapital -50.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.165.000 0
Andre inntekter 160.000 59.000
Driftsinntekter 2.325.000 1.819.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -758.000 -796.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.904.000 -891.000
Driftskostnader -2.662.000 -1.687.000
Driftsresultat -337.000 132.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -337.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 61.000 61.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 4.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 224.000 640.000
Sum omløpsmidler 229.000 667.000
Sum eiendeler 290.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 287.000
Sum egenkapital -50.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 27.000 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 24.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -111.000 226.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1.5
Soliditet -17.2 39.4
Resultatgrad -14.5 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -115.9 18.1
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar Sammol Myrnes BaltoStyreleder32
Sara Marja MaggaStyremedlem45
Saia Marilena StuengStyremedlem27
Vidar AndersenStyremedlem41
Niillas BeaskaStyremedlem37
Betty Kamilla KappfjellStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00