Hjem Utvikling As
Juridisk navn:  Hjem Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandbrogaten 3 Sandbrogaten 3 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917601771
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.08.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
282,83%
Resultat  
  
459,21%
Egenkapital  
  
466,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 18.950.000 4.950.000 0
Resultat: 3.976.000 711.000 -10.000
Egenkapital: 3.194.000 564.000 15.000
Regnskap for Hjem Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Driftskostnader -14.298.000 -4.070.000 -10.000
Driftsresultat 4.653.000 880.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -677.000 -169.000 0
Finans -677.000 -169.000 0
Resultat før skatt 3.976.000 711.000 -10.000
Skattekostnad -905.000 -161.000 0
Årsresultat 3.070.000 550.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum eiendeler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 3.170.000 540.000 -10.000
Sum egenkapital 3.194.000 564.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 161.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.267.000 4.262.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.657.000 4.987.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Varekostnad -13.358.000 -3.289.000 0
Lønninger -859.000 -685.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -96.000 -10.000
Driftskostnader -14.298.000 -4.070.000 -10.000
Driftsresultat 4.653.000 880.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -677.000 -169.000 0
Finans -677.000 -169.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -440.000 0 0
Årsresultat 3.070.000 550.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 2.811.000 0 0
Kundefordringer 3.700.000 4.950.000 0
Andre fordringer 80.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.067.000 36.000 15.000
Sum omløpsmidler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum eiendeler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 3.170.000 540.000 -10.000
Sum egenkapital 3.194.000 564.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 196.000 161.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 307.000 3.281.000 0
Sum langsiktig gjeld 196.000 161.000 0
Leverandørgjeld 207.000 859.000 0
Betalbar skatt 871.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 59.000 0
Utbytte -440.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.381.000 63.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.267.000 4.262.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.657.000 4.987.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.390.000 726.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0
Soliditet 36.9 11.3 1
Resultatgrad 24.6 17.8
Rentedekningsgrad 6.9 5.2
Gjeldsgrad 1.7 7.8 0
Total kapitalrentabilitet 53.7 17.6 -66.7
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Andre EspelidStyreleder 
Ouden Jørgen Nicolai Runshaug DenStyremedlem35
Leon EspelidStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Andre Espelid100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00