Hemjern As
Juridisk navn:  Hemjern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98823551
Petedalsheia 146 Petedalsheia 146 Fax:
5254 Sandsli 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 817719902
Aksjekapital: 573.333 NOK
Etableringsdato: 02.06.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aketo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
9357,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 200.000 0 0
Resultat: 44.000 0 -6.000
Egenkapital: 2.459.000 26.000 24.000
Regnskap for Hemjern As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 200.000 0 0
Driftskostnader -156.000 0 -6.000
Driftsresultat 44.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 44.000 0 -6.000
Skattekostnad -10.000 1.000 0
Årsresultat 34.000 1.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 773.000 674.000 0
Sum omløpsmidler 2.207.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 2.980.000 698.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 2.459.000 26.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 673.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.979.000 699.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 0 0
Varekostnad -8.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 0 -6.000
Driftskostnader -156.000 0 -6.000
Driftsresultat 44.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 34.000 1.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 773.000 674.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 773.000 674.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 122.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.085.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 2.207.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 2.980.000 698.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 2.459.000 26.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 512.000 673.000 0
Betalbar skatt 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 673.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.979.000 699.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.687.000 -649.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4.2 0
Likviditetsgrad 2 4.2 0 0
Soliditet 82.5 3.7 1
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 25.9 0
Total kapitalrentabilitet 1.5 0
Signatur
09.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
09.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon KlepsvikStyreleder65
Rune Johan UlvikStyremedlem73
Odd Karsten ØstervoldStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Johan Ulvik25.0073
HVALUR HF25.00 
Klepsvik Consulting As25.00 
Ringane AS25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00