Bleikerveien Invest As
Juridisk navn:  Bleikerveien Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stjerneveien 48 Stjerneveien 48 Fax:
0779 Oslo 779 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917271577
Aksjekapital: 2.170.000 NOK
Etableringsdato: 06.09.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Terje Haugen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4505,56%
Egenkapital  
  
-343,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -6.632.000 -144.000 -98.000
Egenkapital: -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Regnskap for Bleikerveien Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -1.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.633.000 -130.000 -90.000
Finans -6.632.000 -129.000 -89.000
Resultat før skatt -6.632.000 -144.000 -98.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.632.000 -144.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 6.500.000 6.500.000
Sum omløpsmidler 201.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 201.000 6.701.000 6.701.000
Sum opptjent egenkapital -6.874.000 -242.000 -98.000
Sum egenkapital -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 4.550.000 4.418.000 4.289.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 355.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 6.701.000 6.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -1.000 -15.000 -10.000
Driftsresultat -1.000 -15.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -6.633.000 -130.000 -90.000
Finans -6.632.000 -129.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.632.000 -144.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.500.000 6.500.000
Sum anleggsmidler 0 6.500.000 6.500.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 201.000 201.000 201.000
Sum omløpsmidler 201.000 201.000 201.000
Sum eiendeler 201.000 6.701.000 6.701.000
Sum opptjent egenkapital -6.874.000 -242.000 -98.000
Sum egenkapital -4.704.000 1.928.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.550.000 4.418.000 4.289.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 355.000 355.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 355.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 6.701.000 6.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -154.000 -154.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6
Soliditet -2340.3 28.8 30.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -0.1 -0.1
Gjeldsgrad - 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 0 -0.2 -0.1
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar ArnstadStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
CHRISTIAN KARLBERG2.3037
SPITSBERGEN AS4.61 
Måns Christian Bele Carlander6.9147
Duero AS23.04 
Geir Spiten7.8351
Canica AS9.22 
Fredrik Pahle4.6139
Annual Classic AS9.22 
Elisabeth Gundersen4.6149
Arnstad Management As23.04 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00