Ghmi As
Juridisk navn:  Ghmi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høljarvegen 146 Høljarvegen 146 Fax:
5243 Fana 5243 Fana
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917847711
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 07.09.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapservice Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-461,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -60.000 -15.000
Egenkapital: -73.000 -13.000
Regnskap for Ghmi As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -10.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -50.000 0
Finans -50.000 0
Resultat før skatt -60.000 -15.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -60.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000
Sum omløpsmidler 25.000 65.000
Sum eiendeler 25.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -43.000
Sum egenkapital -73.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -14.000
Driftskostnader -10.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -16.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -50.000 0
Finans -50.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -60.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 20.000
Sum anleggsmidler 0 20.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 30.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 25.000 35.000
Sum omløpsmidler 25.000 65.000
Sum eiendeler 25.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -43.000
Sum egenkapital -73.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 25.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7
Soliditet - -15.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad -1.3 -7.5
Total kapitalrentabilitet - -18.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar HausbergStyreleder55
Janne Høie HausbergStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Hausberg100.0055
Gunnar Hausberg100.0055
Gunnar Hausberg100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00