Skogen Restaurant As
Juridisk navn:  Skogen Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Blostrupmoen Medical Equipment Postboks 113 Kolonivegen 43 Fax:
2071 Råholt 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 917973393
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.10.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,43%
Resultat  
  
87,61%
Egenkapital  
  
-586,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.435.000 1.486.000 75.000
Resultat: -176.000 -1.420.000 -14.000
Egenkapital: -146.000 30.000 16.000
Regnskap for Skogen Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.907.000 -90.000
Driftsresultat -173.000 -1.421.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Resultat før skatt -176.000 -1.420.000 -14.000
Skattekostnad 0 330.000 0
Årsresultat -176.000 -1.090.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 179.000 1.871.000 125.000
Sum eiendeler 194.000 1.891.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 0 -14.000
Sum egenkapital -146.000 30.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 341.000 1.861.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 1.891.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Varekostnad -818.000 -902.000 -46.000
Lønninger -290.000 -1.475.000 0
Avskrivning -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -525.000 -44.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.907.000 -90.000
Driftsresultat -173.000 -1.421.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -176.000 -1.090.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 15.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 0
Varebeholdning 62.000 258.000 25.000
Kundefordringer 10.000 136.000 75.000
Andre fordringer 80.000 1.443.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 34.000 25.000
Sum omløpsmidler 179.000 1.871.000 125.000
Sum eiendeler 194.000 1.891.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 0 -14.000
Sum egenkapital -146.000 30.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 12.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 97.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 1.752.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 1.861.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 1.891.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 10.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 0.9
Soliditet -74.9 1.6 12.8
Resultatgrad -12.1 -95.6 -18.7
Rentedekningsgrad -43.3
Gjeldsgrad -2.3 6 6.8
Total kapitalrentabilitet -88.7 -75.1 -11.2
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Georg SelmerStyreleder51
Sigbjørn Olav RingvoldStyremedlem70
Lars Håkon BlostrupmoenStyremedlem46
Henning MyrerStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skogen Group As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00