Ørnesvik Eiendom As
Juridisk navn:  Ørnesvik Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Even Haugland Haugland 61 C/O Even Haugland Haugland 61 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918088857
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 15.08.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
537,78%
Egenkapital  
  
1080%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 266.000 0 0
Resultat: 197.000 -45.000 0
Egenkapital: 147.000 -15.000 30.000
Regnskap for Ørnesvik Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 266.000 0 0
Driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftsresultat 248.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Resultat før skatt 197.000 -45.000 0
Skattekostnad -35.000 0 0
Årsresultat 162.000 -45.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Sum omløpsmidler 137.000 9.000 -445.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.425.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 -45.000 0
Sum egenkapital 147.000 -15.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.336.000 1.431.000 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.425.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 266.000 0 0
Driftsinntekter 266.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftskostnader -18.000 -45.000 0
Driftsresultat 248.000 -45.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -51.000 0 0
Finans -51.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 162.000 -45.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.458.000 1.416.000 475.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.458.000 1.416.000 475.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 -475.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 137.000 9.000 30.000
Sum omløpsmidler 137.000 9.000 -445.000
Sum eiendeler 1.595.000 1.425.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 -45.000 0
Sum egenkapital 147.000 -15.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.336.000 1.431.000 0
Leverandørgjeld 78.000 9.000 0
Betalbar skatt 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.596.000 1.425.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 0 -445.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0
Soliditet 9.2 -1.1 1
Resultatgrad 93.2
Rentedekningsgrad 4.9
Gjeldsgrad 9.9 0
Total kapitalrentabilitet 15.5 -3.2 0
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Even HauglandStyreleder65
Martin Brekke HauglandStyremedlem27
Håvard Brekke HauglandStyremedlem30
Even Anders HauglandStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Even Anders Haugland25.0032
Martin Brekke Haugland25.0027
Even Haugland25.0065
Håvard Brekke Haugland25.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00