Albicilla As
Juridisk navn:  Albicilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918150064
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 14.10.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
19,31%
Egenkapital  
  
0,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 4.986.000 4.179.000 1.018.000
Egenkapital: 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Regnskap for Albicilla As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.060.000 4.223.000 2.940.000
Finanskostnader -37.000 0 -1.838.000
Finans 5.023.000 4.223.000 1.102.000
Resultat før skatt 4.986.000 4.179.000 1.018.000
Skattekostnad -30.000 -13.000 0
Årsresultat 4.955.000 4.166.000 1.018.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum omløpsmidler 8.351.000 5.938.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.656.000 116.243.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -42.104.000 -43.209.000 -46.725.000
Sum egenkapital 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Sum langsiktig gjeld 1.972.000 2.235.000 2.497.000
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 650.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.655.000 116.244.000 113.718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftskostnader -38.000 -44.000 -84.000
Driftsresultat -38.000 -44.000 -84.000
Finansinntekter 5.060.000 4.223.000 2.940.000
Finanskostnader -37.000 0 -1.838.000
Finans 5.023.000 4.223.000 1.102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.050.000 -650.000 -1.400.000
Årsresultat 4.955.000 4.166.000 1.018.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Sum anleggsmidler 110.305.000 110.305.000 110.305.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 5.391.000 3.566.000 2.923.000
Sum investeringer 2.667.000 1.439.000 0
Kasse, bank 293.000 934.000 491.000
Sum omløpsmidler 8.351.000 5.938.000 3.413.000
Sum eiendeler 118.656.000 116.243.000 113.718.000
Sum opptjent egenkapital -42.104.000 -43.209.000 -46.725.000
Sum egenkapital 114.464.000 113.359.000 109.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 35.000 21.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.972.000 2.235.000 2.497.000
Leverandørgjeld 4.000 0 8.000
Betalbar skatt 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -2.050.000 -650.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.219.000 650.000 1.408.000
Sum gjeld og egenkapital 118.655.000 116.244.000 113.718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.132.000 5.288.000 2.005.000
Likviditetsgrad 1 3.8 9.1 2.4
Likviditetsgrad 2 3.8 9.1 2.4
Soliditet 96.5 97.5 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.6 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind VågeStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øyvind Våge100.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00