Svecat As
Juridisk navn:  Svecat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugnesveien 28 Haugnesveien 28 Fax:
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 918264841
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 30.11.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,16%
Resultat  
  
11,31%
Egenkapital  
  
77,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Resultat: 187.000 168.000 352.000 0
Egenkapital: 335.000 189.000 60.000 20.000
Regnskap for Svecat As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Driftskostnader -709.000 -695.000 -454.000 0
Driftsresultat 518.000 483.000 461.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -332.000 -315.000 -110.000 0
Finans -332.000 -315.000 -110.000 0
Resultat før skatt 187.000 168.000 352.000 0
Skattekostnad -41.000 -39.000 -84.000 0
Årsresultat 146.000 129.000 268.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.808.000 7.756.000 7.471.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 356.000 580.000 30.000
Sum eiendeler 8.852.000 8.112.000 8.051.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 275.000 129.000 0 0
Sum egenkapital 335.000 189.000 60.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 7.867.000 7.483.000 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 55.000 508.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.853.000 8.111.000 8.051.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Driftsinntekter 1.227.000 1.178.000 916.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -43.000 -49.000 0
Avskrivning -63.000 -10.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -642.000 -402.000 0
Driftskostnader -709.000 -695.000 -454.000 0
Driftsresultat 518.000 483.000 461.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -332.000 -315.000 -110.000 0
Finans -332.000 -315.000 -110.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -258.000 0
Årsresultat 146.000 129.000 268.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.715.000 7.715.000 7.419.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 243.000 41.000 51.000 0
Sum varige driftsmidler 7.958.000 7.756.000 7.471.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 850.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.808.000 7.756.000 7.471.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 40.000 310.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 316.000 270.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 356.000 580.000 30.000
Sum eiendeler 8.852.000 8.112.000 8.051.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 275.000 129.000 0 0
Sum egenkapital 335.000 189.000 60.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.128.000 7.867.000 7.483.000 0
Leverandørgjeld 38.000 7.000 134.000 0
Betalbar skatt 39.000 39.000 81.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 20.000 0
Utbytte 0 0 -258.000 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 9.000 15.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 55.000 508.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.853.000 8.111.000 8.051.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -346.000 301.000 72.000 20.000
Likviditetsgrad 1 0.1 6.5 1.1 3
Likviditetsgrad 2 0.1 6.5 1.1 3
Soliditet 3.8 2.3 0.7 66.7
Resultatgrad 42.2 4 50.3
Rentedekningsgrad 1.6 1.5 4.2
Gjeldsgrad 25.4 41.9 133.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.9 6 5.7 0
Signatur
27.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Roger HansenStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Roger Hansen100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00