Martinsen Bygg As
Juridisk navn:  Martinsen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78477300
Nordkappveien 2A Nordkappveien 2A Fax:
9750 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 918305904
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 23.11.2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,83%
Resultat  
  
-5,52%
Egenkapital  
  
21,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 16.775.000 16.915.000 16.509.000 16.653.000 15.992.000
Resultat: 2.807.000 2.971.000 2.917.000 2.360.000 2.115.000
Egenkapital: 12.293.000 10.111.000 7.801.000 5.510.000 3.692.000
Regnskap for Martinsen Bygg As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 16.775.000 16.915.000 16.509.000 16.653.000 15.992.000
Driftskostnader -13.978.000 -13.915.000 -13.549.000 -14.230.000 -13.812.000
Driftsresultat 2.799.000 3.000.000 2.960.000 2.424.000 2.179.000
Finansinntekter 8.000 1.000 14.000 9.000 18.000
Finanskostnader -31.000 -57.000 -74.000 -83.000
Finans 8.000 -30.000 -43.000 -65.000 -65.000
Resultat før skatt 2.807.000 2.971.000 2.917.000 2.360.000 2.115.000
Skattekostnad -625.000 -661.000 -626.000 -541.000 -486.000
Årsresultat 2.182.000 2.310.000 2.291.000 1.818.000 1.629.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 375.000 504.000 658.000 220.000 297.000
Sum omløpsmidler 15.035.000 13.015.000 10.295.000 8.271.000 6.610.000
Sum eiendeler 15.410.000 13.519.000 10.953.000 8.491.000 6.907.000
Sum opptjent egenkapital 11.293.000 9.111.000 6.819.000 4.528.000 2.710.000
Sum egenkapital 12.293.000 10.111.000 7.801.000 5.510.000 3.692.000
Sum langsiktig gjeld 433.000 735.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 3.408.000 3.152.000 2.547.000 2.479.000
Sum gjeld og egenkapital 15.411.000 13.519.000 10.953.000 8.490.000 6.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.775.000 16.900.000 16.509.000 16.653.000 15.991.000
Andre inntekter 15.000 0 1.000
Driftsinntekter 16.775.000 16.915.000 16.509.000 16.653.000 15.992.000
Varekostnad -8.477.000 -9.231.000 -8.737.000 -9.420.000 -8.945.000
Lønninger -2.592.000 -2.821.000 -2.941.000 -2.868.000 -2.649.000
Avskrivning -114.000 -115.000 -97.000 -57.000 -57.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.795.000 -1.748.000 -1.774.000 -1.885.000 -2.161.000
Driftskostnader -13.978.000 -13.915.000 -13.549.000 -14.230.000 -13.812.000
Driftsresultat 2.799.000 3.000.000 2.960.000 2.424.000 2.179.000
Finansinntekter 8.000 1.000 14.000 9.000 18.000
Finanskostnader -31.000 -57.000 -74.000 -83.000
Finans 8.000 -30.000 -43.000 -65.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.182.000 2.310.000 2.291.000 1.818.000 1.629.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 375.000 489.000 628.000 175.000 232.000
Sum varige driftsmidler 375.000 489.000 628.000 175.000 232.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 30.000 45.000 65.000
Sum anleggsmidler 375.000 504.000 658.000 220.000 297.000
Varebeholdning 3.065.000 2.825.000 2.628.000 2.663.000 2.682.000
Kundefordringer 696.000 706.000 642.000 559.000 477.000
Andre fordringer 570.000 630.000 487.000 495.000 549.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 10.704.000 8.855.000 6.538.000 4.554.000 2.902.000
Sum omløpsmidler 15.035.000 13.015.000 10.295.000 8.271.000 6.610.000
Sum eiendeler 15.410.000 13.519.000 10.953.000 8.491.000 6.907.000
Sum opptjent egenkapital 11.293.000 9.111.000 6.819.000 4.528.000 2.710.000
Sum egenkapital 12.293.000 10.111.000 7.801.000 5.510.000 3.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 433.000 735.000
Leverandørgjeld 1.589.000 1.788.000 1.453.000 1.160.000 1.216.000
Betalbar skatt 625.000 661.000 626.000 541.000 486.000
Skyldig offentlige avgifter 331.000 337.000 314.000 251.000 241.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 573.000 622.000 759.000 594.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 3.118.000 3.408.000 3.152.000 2.547.000 2.479.000
Sum gjeld og egenkapital 15.411.000 13.519.000 10.953.000 8.490.000 6.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.917.000 9.607.000 7.143.000 5.724.000 4.131.000
Likviditetsgrad 1 4.8 3.8 3.3 3.2 2.7
Likviditetsgrad 2 3.8 3.0 2.4 2.2 1.6
Soliditet 79.8 74.8 71.2 64.9 53.5
Resultatgrad 16.7 17.7 17.9 14.6 13.6
Rentedekningsgrad 96.8 51.9 32.8 26.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 18.2 22.2 27.2 28.7 31.8
Signatur
03.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin André MartinsenStyreleder50
Kristin Haga MartinsenVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00