Poseidon Management As
Juridisk navn:  Poseidon Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918375635
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-37,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -15.000 0
Egenkapital: 25.000 40.000
Regnskap for Poseidon Management As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -15.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -15.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 25.000 40.000
Sum eiendeler 25.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0
Sum egenkapital 25.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -15.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 25.000 40.000
Sum omløpsmidler 25.000 40.000
Sum eiendeler 25.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 0
Sum egenkapital 25.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 40.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet - 0
Signatur
10.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hilde DrønenStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dof Management AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00