Pesquera Azul Norge As
Juridisk navn:  Pesquera Azul Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knivhaugen 10 Knivhaugen 10 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918381074
Aksjekapital: 7.660.230 NOK
Etableringsdato: 02.01.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 0 -1.000
Egenkapital: 23.000 23.000
Regnskap for Pesquera Azul Norge As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -1.000
Sum egenkapital 23.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000
Driftskostnader 0 -1.000
Driftsresultat 0 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 24.000 24.000
Sum eiendeler 24.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -1.000
Sum egenkapital 23.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 23.000
Likviditetsgrad 1 2 2
Likviditetsgrad 2 2 2
Soliditet 95.8 95.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 -4.2
Signatur
30.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne BirkelandStyreleder61
Omar SørvikStyremedlem62
Dagfinn HenriksenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cobra Invest As83.32 
Sørinwest AS10.44 
Henco Invest As6.25 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00