Fjellstrand Frisør As
Juridisk navn:  Fjellstrand Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66918392
Fjellstrandveien 1 Fjellstrandveien 1 Fax:
1458 Fjellstrand 1458 Fjellstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 918709118
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 21.02.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Overskudd Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,69%
Resultat  
  
-2680%
Egenkapital  
  
-24,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.763.000 3.867.000
Resultat: -139.000 -5.000
Egenkapital: 438.000 577.000
Regnskap for Fjellstrand Frisør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.763.000 3.867.000
Driftskostnader -3.895.000 -3.873.000
Driftsresultat -132.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Resultat før skatt -139.000 -5.000
Skattekostnad 0 -11.000
Årsresultat -139.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 134.000
Sum omløpsmidler 819.000 957.000
Sum eiendeler 919.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 0 -16.000
Sum egenkapital 438.000 577.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 482.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 920.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.669.000 3.827.000
Andre inntekter 94.000 40.000
Driftsinntekter 3.763.000 3.867.000
Varekostnad -1.301.000 -1.211.000
Lønninger -2.083.000 -2.043.000
Avskrivning -34.000 -44.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -477.000 -575.000
Driftskostnader -3.895.000 -3.873.000
Driftsresultat -132.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -8.000 0
Finans -8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -139.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 34.000 47.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 87.000
Sum varige driftsmidler 100.000 134.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 134.000
Varebeholdning 201.000 235.000
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 46.000 45.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 572.000 675.000
Sum omløpsmidler 819.000 957.000
Sum eiendeler 919.000 1.091.000
Sum opptjent egenkapital 0 -16.000
Sum egenkapital 438.000 577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 75.000 66.000
Betalbar skatt 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 212.000 252.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000 515.000
Sum gjeld og egenkapital 920.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 337.000 442.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4
Soliditet 47.6 52.8
Resultatgrad -3.5 -0.2
Rentedekningsgrad -16.5
Gjeldsgrad 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -14.3 -0.5
Signatur
16.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jane Beate KristiansenStyreleder57
Kari MathisenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jane Beate Kristiansen50.0057
Kari Mathisen50.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00