Nordhavet Øysenter As
Juridisk navn:  Nordhavet Øysenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94039661
Måsvikvegen 393 Måsvikvegen 393 Fax:
9140 Rebbenes 9140 Rebbenes
Fylke: Kommune:
Troms Karlsøy
Org.nr: 918744193
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.02.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 50.000
Resultat: -134.000
Egenkapital: -73.000
Regnskap for Nordhavet Øysenter As
Resultat 2017
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader -184.000
Driftsresultat -134.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -134.000
Skattekostnad 31.000
Årsresultat -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -103.000
Sum egenkapital -73.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 50.000
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -184.000
Driftskostnader -184.000
Driftsresultat -134.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 31.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 60.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -103.000
Sum egenkapital -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -72.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4
Total kapitalrentabilitet -132.7
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
CASPERSEN TONE
CASPERSEN MAY KRISTIN
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tone CaspersenStyreleder43
Ednar PaulsenStyremedlem51
Tor Harald CaspersenStyremedlem62
Svein Ivar Karl KristiansenStyremedlem64
Silje Anett LarsenStyremedlem34
Hugo Oddgeir Berg-HansenStyremedlem49
May Kristin CaspersenStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
TONE CASPERSEN14.2943
TONE CASPERSEN14.29 
Hugo Oddgeir Berg-Hansen14.29 
Hugo Oddgeir Berg-Hansen14.2949
Tor Harald Caspersen14.2962
Silje Anett Larsen14.2934
SVEIN IVAR KARL KRISTIANSEN14.29 
SVEIN IVAR KARL KRISTIANSEN14.2964
Ednar Paulsen14.2951
May Kristin Caspersen14.2944
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00