Yngve Dokken AS
Juridisk navn:  Yngve Dokken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92085882
Møllergata 24 Møllergata 24 Fax:
3616 Kongsberg 3616 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 974364379
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2,35%
Egenkapital  
  
-13,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 190.000 277.000
Resultat: -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Egenkapital: -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Regnskap for Yngve Dokken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Driftskostnader -81.000 -79.000 -82.000 -386.000 -464.000
Driftsresultat -81.000 -78.000 -81.000 -196.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -13.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 6.000 34.000 64.000 91.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -806.000 -723.000 -638.000 -550.000 -345.000
Sum egenkapital -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Sum langsiktig gjeld 0 41.000 87.000 122.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 617.000 516.000 419.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 35.000 65.000 91.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 190.000 277.000
Varekostnad 0 0 0 0 -2.000
Lønninger -4.000 -5.000 -4.000 -274.000 -365.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -45.000 -49.000 -83.000 -73.000
Driftskostnader -81.000 -79.000 -82.000 -386.000 -464.000
Driftsresultat -81.000 -78.000 -81.000 -196.000 -188.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -13.000
Finans -2.000 -6.000 -7.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -83.000 -85.000 -89.000 -205.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum varige driftsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 33.000 62.000 90.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 6.000 34.000 64.000 91.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -806.000 -723.000 -638.000 -550.000 -345.000
Sum egenkapital -706.000 -623.000 -538.000 -450.000 -245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 41.000 87.000 122.000 156.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 15.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 711.000 616.000 512.000 399.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 711.000 617.000 516.000 419.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 5.000 35.000 65.000 91.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -710.000 -616.000 -514.000 -418.000 -209.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet - -827.7 -494.5 -200.8
Resultatgrad -103.2 -67.9
Rentedekningsgrad -40.5 - -11.6 -21.8 -14.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.5
Total kapitalrentabilitet -222.9 -124.6 -215.4 -152.5
Signatur
11.10.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Yngve DokkenStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Yngve Dokken100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00