Havbrukspartner As
Juridisk navn:  Havbrukspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40402004
Grimstadvegen 115 Grimstadvegen 115 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 818865082
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 16.03.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,02%
Resultat  
  
-26,93%
Egenkapital  
  
78,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 5.155.000 4.368.000 865.000
Resultat: 996.000 1.363.000 -457.000
Egenkapital: 1.765.000 987.000 -162.000
Regnskap for Havbrukspartner As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.155.000 4.368.000 865.000
Driftskostnader -4.167.000 -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 988.000 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 10.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000
Finans 8.000 1.000 -4.000
Resultat før skatt 996.000 1.363.000 -457.000
Skattekostnad -219.000 -213.000 0
Årsresultat 777.000 1.150.000 -457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 11.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.436.000 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 2.472.000 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 687.000 -462.000
Sum egenkapital 1.765.000 987.000 -162.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 705.000 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 1.679.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.155.000 4.368.000 865.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.155.000 4.368.000 865.000
Varekostnad 27.000 -512.000 -147.000
Lønninger -3.091.000 -1.641.000 -1.000.000
Avskrivning -7.000 -8.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.096.000 -845.000 -165.000
Driftskostnader -4.167.000 -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 988.000 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 10.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000
Finans 8.000 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 777.000 1.150.000 -457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 11.000 19.000
Sum varige driftsmidler 36.000 11.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 26.000
Sum anleggsmidler 36.000 11.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 500.000 59.000 19.000
Andre fordringer 42.000 565.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.895.000 1.045.000 48.000
Sum omløpsmidler 2.436.000 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 2.472.000 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 687.000 -462.000
Sum egenkapital 1.765.000 987.000 -162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Leverandørgjeld -246.000 0 49.000
Betalbar skatt 217.000 213.000 0
Skyldig offentlige avgifter 439.000 293.000 165.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 185.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 705.000 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 1.679.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.731.000 976.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.4 0.3
Likviditetsgrad 2 3.5 2.4 0.3
Soliditet 71.4 58.8 -122.7
Resultatgrad 19.2 31.2 -52.4
Rentedekningsgrad 4 -113.3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 40.4 81.2 -343.2
Signatur
10.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild HagenesStyreleder54
Øyvind KråkåsStyremedlem40
Johnny Kristoffer KjæmpenesStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Hagenes33.3354
Øyvind Kråkås33.3340
Vitar Holding As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00