Hordaland Bil- Og Utleieservice As
Juridisk navn:  Hordaland Bil- Og Utleieservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønebakksvegen 1B Grønebakksvegen 1B Fax:
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 818930992
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 23.03.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,7%
Resultat  
  
522,62%
Egenkapital  
  
134,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.037.000 2.416.000 3.273.000 3.911.000 3.459.000
Resultat: 355.000 -84.000 51.000 131.000 -1.000
Egenkapital: 515.000 220.000 303.000 264.000 162.000
Regnskap for Hordaland Bil- Og Utleieservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.037.000 2.416.000 3.273.000 3.911.000 3.459.000
Driftskostnader -2.681.000 -2.501.000 -3.224.000 -3.780.000 -3.454.000
Driftsresultat 356.000 -86.000 49.000 132.000 5.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt 355.000 -84.000 51.000 131.000 -1.000
Skattekostnad -60.000 -12.000 -29.000 0
Årsresultat 295.000 -84.000 39.000 103.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 87.000 104.000 86.000 88.000
Sum omløpsmidler 766.000 329.000 318.000 360.000 180.000
Sum eiendeler 785.000 416.000 422.000 446.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 485.000 190.000 273.000 234.000 132.000
Sum egenkapital 515.000 220.000 303.000 264.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 270.000 197.000 119.000 182.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 417.000 422.000 446.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.029.000 2.393.000 3.262.000 3.911.000 3.459.000
Andre inntekter 8.000 22.000 10.000 0 0
Driftsinntekter 3.037.000 2.416.000 3.273.000 3.911.000 3.459.000
Varekostnad -1.938.000 -1.748.000 -2.466.000 -2.824.000 -2.607.000
Lønninger -553.000 -553.000 -503.000 -484.000 -484.000
Avskrivning -4.000 -14.000 -17.000 -22.000 -22.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -186.000 -238.000 -450.000 -341.000
Driftskostnader -2.681.000 -2.501.000 -3.224.000 -3.780.000 -3.454.000
Driftsresultat 356.000 -86.000 49.000 132.000 5.000
Finansinntekter 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.000
Finans -1.000 2.000 2.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 295.000 -84.000 39.000 103.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 17.000 55.000 69.000 86.000 88.000
Sum varige driftsmidler 17.000 55.000 69.000 86.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 32.000 35.000 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 87.000 104.000 86.000 88.000
Varebeholdning 140.000 280.000 250.000 170.000 102.000
Kundefordringer 9.000 8.000 5.000
Andre fordringer 12.000 12.000 5.000 39.000 21.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 614.000 37.000 54.000 143.000 52.000
Sum omløpsmidler 766.000 329.000 318.000 360.000 180.000
Sum eiendeler 785.000 416.000 422.000 446.000 268.000
Sum opptjent egenkapital 485.000 190.000 273.000 234.000 132.000
Sum egenkapital 515.000 220.000 303.000 264.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 1.000 2.000 5.000 0
Betalbar skatt 60.000 12.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 34.000 34.000 36.000 33.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 162.000 71.000 112.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 197.000 119.000 182.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 785.000 417.000 422.000 446.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 496.000 132.000 199.000 178.000 73.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.7 2.7 2 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 0.2 0.6 1 0.7
Soliditet 65.6 52.8 71.8 59.2 60.2
Resultatgrad 11.7 -3.6 1.5 3.4 0.1
Rentedekningsgrad 356.0 -86.0 49.0 1 0.8
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.4 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 45.4 -19.9 12.3 29.6 1.9
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.04.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge InstebøStyreleder53
Sonja Elisabeth NilsenVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00