Sdcc Solutions As
Juridisk navn:  Sdcc Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storrinden 139A Storrinden 139A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918978275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.03.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gesell As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-43%
Egenkapital  
  
-146,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.523.000 -1.065.000
Egenkapital: -2.563.000 -1.040.000
Regnskap for Sdcc Solutions As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.512.000 -1.066.000
Driftsresultat -1.512.000 -1.066.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -1.000
Finans -10.000 1.000
Resultat før skatt -1.523.000 -1.065.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.523.000 -1.065.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.598.000 1.192.000
Sum omløpsmidler 826.000 3.086.000
Sum eiendeler 3.424.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital -2.587.000 -1.065.000
Sum egenkapital -2.563.000 -1.040.000
Sum langsiktig gjeld 5.850.000 5.100.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 4.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.122.000 -790.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -390.000 -276.000
Driftskostnader -1.512.000 -1.066.000
Driftsresultat -1.512.000 -1.066.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -1.000
Finans -10.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.523.000 -1.065.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.598.000 1.192.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.598.000 1.192.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 58.000 30.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 697.000 2.986.000
Sum omløpsmidler 826.000 3.086.000
Sum eiendeler 3.424.000 4.278.000
Sum opptjent egenkapital -2.587.000 -1.065.000
Sum egenkapital -2.563.000 -1.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.850.000 5.100.000
Leverandørgjeld 53.000 74.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 137.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 3.424.000 4.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 689.000 2.867.000
Likviditetsgrad 1 6 14.1
Likviditetsgrad 2 6 14.1
Soliditet -74.9 -24.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -137.5
Gjeldsgrad -2.3 -5.1
Total kapitalrentabilitet -44.1 -24.9
Signatur
18.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig Otto MjeldeStyreleder59
Pål DidriksenStyremedlem46
Christoffer SandalStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aquatech Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00