Ramme Fjordhotell As
Juridisk navn:  Ramme Fjordhotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Romsdalsgata 9 Rammeveien 90 Fax:
6415 Molde 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 919185562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.05.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-541,54%
Egenkapital  
  
-1358,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 414.000 0
Resultat: -417.000 -65.000
Egenkapital: -350.000 -24.000
Regnskap for Ramme Fjordhotell As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 414.000 0
Driftskostnader -811.000 -64.000
Driftsresultat -397.000 -64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -20.000 0
Finans -20.000 0
Resultat før skatt -417.000 -65.000
Skattekostnad 91.000 16.000
Årsresultat -326.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 16.000
Sum omløpsmidler 224.000 13.000
Sum eiendeler 331.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -48.000
Sum egenkapital -350.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 414.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 414.000 0
Varekostnad -17.000 0
Lønninger -687.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -64.000
Driftskostnader -811.000 -64.000
Driftsresultat -397.000 -64.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -20.000 0
Finans -20.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -326.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 16.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 16.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 173.000 0
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 49.000 13.000
Sum omløpsmidler 224.000 13.000
Sum eiendeler 331.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -48.000
Sum egenkapital -350.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 520.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 0
Sum kortsiktig gjeld 681.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -457.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2
Soliditet -105.7 -82.8
Resultatgrad -95.9
Rentedekningsgrad -19.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.2
Total kapitalrentabilitet -119.9 -220.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik BergStyreleder71
Anikken BergStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Classic Norway Drift As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00