Anne Waagøs Frisørsalong As
Juridisk navn:  Anne Waagøs Frisørsalong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagavegen 1 Hagavegen 1 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 919220449
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.06.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: House Of Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,97%
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-77,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 659.000 775.000
Resultat: -17.000 170.000
Egenkapital: 33.000 149.000
Regnskap for Anne Waagøs Frisørsalong As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 659.000 775.000
Driftskostnader -675.000 -604.000
Driftsresultat -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -17.000 170.000
Skattekostnad 2.000 -39.000
Årsresultat -15.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 16.000
Sum omløpsmidler 261.000 309.000
Sum eiendeler 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 119.000
Sum egenkapital 33.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.000 775.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 659.000 775.000
Varekostnad -47.000 -48.000
Lønninger -436.000 -484.000
Avskrivning -15.000 -31.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -49.000
Driftskostnader -675.000 -604.000
Driftsresultat -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -100.000 0
Årsresultat -15.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000
Fast eiendom 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 1.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 16.000
Varebeholdning 33.000 40.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 176.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 52.000 261.000
Sum omløpsmidler 261.000 309.000
Sum eiendeler 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 119.000
Sum egenkapital 33.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 86.000
Utbytte -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.5
Soliditet 12.5 45.8
Resultatgrad -2.6 22.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.5 52.6
Signatur
04.07.2017
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne WågøStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne Wågø100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00