Vest Assistanse As
Juridisk navn:  Vest Assistanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40101059
Hylkjeflaten 40 Hylkjeflaten 40 Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919282428
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 19.06.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,74%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
16,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 13.091.000 12.742.000 13.273.000 7.001.000 2.860.000
Resultat: 720.000 720.000 780.000 445.000 301.000
Egenkapital: 1.755.000 1.501.000 943.000 735.000 388.000
Regnskap for Vest Assistanse As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 13.091.000 12.742.000 13.273.000 7.001.000 2.860.000
Driftskostnader -12.283.000 -11.928.000 -12.461.000 -6.512.000 -2.524.000
Driftsresultat 808.000 815.000 812.000 489.000 337.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -89.000 -95.000 -33.000 -44.000 -36.000
Finans -89.000 -95.000 -32.000 -43.000 -36.000
Resultat før skatt 720.000 720.000 780.000 445.000 301.000
Skattekostnad -166.000 -163.000 -172.000 -98.000 -68.000
Årsresultat 554.000 557.000 608.000 347.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.172.000 1.240.000 1.106.000 1.208.000 758.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 2.961.000 3.522.000 1.619.000 1.004.000
Sum eiendeler 3.593.000 4.201.000 4.628.000 2.827.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000 1.471.000 913.000 705.000 358.000
Sum egenkapital 1.755.000 1.501.000 943.000 735.000 388.000
Sum langsiktig gjeld 735.000 634.000 803.000 1.062.000 780.000
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 2.066.000 2.882.000 1.030.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 3.594.000 4.201.000 4.628.000 2.827.000 1.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.851.000 12.742.000 13.273.000 7.001.000 2.860.000
Andre inntekter 240.000 0 0
Driftsinntekter 13.091.000 12.742.000 13.273.000 7.001.000 2.860.000
Varekostnad -8.164.000 -7.315.000 -8.799.000 -3.955.000 -942.000
Lønninger -2.456.000 -2.569.000 -2.206.000 -1.652.000 -1.049.000
Avskrivning -350.000 -303.000 -264.000 -180.000 -75.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.313.000 -1.741.000 -1.192.000 -725.000 -458.000
Driftskostnader -12.283.000 -11.928.000 -12.461.000 -6.512.000 -2.524.000
Driftsresultat 808.000 815.000 812.000 489.000 337.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -89.000 -95.000 -33.000 -44.000 -36.000
Finans -89.000 -95.000 -32.000 -43.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 0 0
Årsresultat 554.000 557.000 608.000 347.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 15.000 22.000 29.000 35.000 0
Driftsløsøre 1.157.000 1.169.000 1.057.000 1.173.000 758.000
Sum varige driftsmidler 1.172.000 1.191.000 1.086.000 1.208.000 758.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.172.000 1.240.000 1.106.000 1.208.000 758.000
Varebeholdning 630.000 1.302.000 691.000 52.000 0
Kundefordringer 1.182.000 1.221.000 1.027.000 847.000 540.000
Andre fordringer 93.000 51.000 182.000 111.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 197.000 97.000 1.372.000 610.000 460.000
Sum omløpsmidler 2.421.000 2.961.000 3.522.000 1.619.000 1.004.000
Sum eiendeler 3.593.000 4.201.000 4.628.000 2.827.000 1.762.000
Sum opptjent egenkapital 1.725.000 1.471.000 913.000 705.000 358.000
Sum egenkapital 1.755.000 1.501.000 943.000 735.000 388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 47.000 57.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 112.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 735.000 634.000 803.000 1.062.000 780.000
Leverandørgjeld 237.000 307.000 1.979.000 628.000 352.000
Betalbar skatt 45.000 259.000 183.000 71.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 274.000 88.000 143.000 76.000
Utbytte -300.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 1.115.000 232.000 189.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 2.066.000 2.882.000 1.030.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 3.594.000 4.201.000 4.628.000 2.827.000 1.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.317.000 895.000 640.000 589.000 410.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.4 1.2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 0.8 1.0 1.5 1.7
Soliditet 48.8 35.7 20.4 2 2
Resultatgrad 6.2 6.4 6.1 7 11.8
Rentedekningsgrad 9.1 8.6 24.6 11.1 9.4
Gjeldsgrad 1.0 1.8 3.9 2.8 3.5
Total kapitalrentabilitet 22.5 19.4 17.6 17.3 19.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cato MoStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kiss My As51.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00