Dalan Maritime As
Juridisk navn:  Dalan Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalan Gård Dalan Gård Fax:
7318 Agdenes 7318 Agdenes
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Agdenes
Org.nr: 919420979
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 04.08.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-298,68%
Egenkapital  
  
-658,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 395.000 0
Resultat: -303.000 -76.000
Egenkapital: -349.000 -46.000
Regnskap for Dalan Maritime As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 395.000 0
Driftskostnader -697.000 -75.000
Driftsresultat -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -303.000 -76.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -303.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 603.000 792.000
Sum omløpsmidler 67.000 0
Sum eiendeler 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -76.000
Sum egenkapital -349.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 813.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 353.000 0
Andre inntekter 42.000 0
Driftsinntekter 395.000 0
Varekostnad -4.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -78.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -615.000 -55.000
Driftskostnader -697.000 -75.000
Driftsresultat -302.000 -76.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -303.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 42.000 0
Sum varige driftsmidler 603.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 603.000 792.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 65.000 0
Sum investeringer 1.000 0
Kasse, bank 2.000 0
Sum omløpsmidler 67.000 0
Sum eiendeler 670.000 792.000
Sum opptjent egenkapital -379.000 -76.000
Sum egenkapital -349.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 813.000
Leverandørgjeld 66.000 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0
Soliditet -52.1 -5.8
Resultatgrad -76.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 -18.2
Total kapitalrentabilitet -45.1 -9.6
Signatur
17.08.2017
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Roger KristiansenStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dag Roger Kristiansen100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00